Dags att installera solceller

När er elinstallatör har fått ett installationsmedgivande från oss kan ni påbörja installationen av solpanelerna.

Oavsett om ni har valt en totalentreprenör eller inte så är ni som äger solcellsanläggningen ansvarig för den. Det innebär att det är ni som godkänner installationen – därför är det viktigt att ställa de frågor ni behöver veta innan det är klart.

Viktigt att veta om installationen

1. Sätt inte i gång solcellsanläggningen förrän elmätaren är bytt

Om ni sätter i gång solcellsanläggningen innan vi bytt eller ändrat elmätaren kan den el ni matar in på elnätet registreras som den el ni köper. Därför är det viktigt att elmätaren har blivit anpassad så den registrerar både köpt och överskottsel.

2. Se till att er solcellsanläggning är säker

Elinstallatören måste kontrollera att solcellsanläggningen är säker. Var noga med att kontrollen ingår i den dokumentation som elinstallatören lämnar till er när installationen är klar.

Vid er elmätare ska det finnas en brytare, även kallad elkopplare. Det ska också finnas en märkning för risk av bakspänning från solcellsanläggningen. Det här behöver ni se till att elinstallatören har installerat och satt upp innan ni godkänner solcellsinstallationen.

Här kan ni se brytare och märkning:

brytare och märkning

Ni är ansvariga för era solceller

Det här är ert ansvar när ni har en solcellsanläggning:

  • Att installationen är korrekt och enligt svensk standard
  • Att anläggningen fungerar på ett säkert sätt
  • Att mätplatsen är i sånt skick så att byte av mätare går att genomföra.
  • Underhållet av solcellsanläggningen

Ert ansvar och säkerhetsrisker - Elsäkerhetsverket.

Gällande batterilager blir det sannolikt en större och mer komplicerad anläggning och ni bör då kontakta ert försäkringsbolag och den lokala räddningstjänsten för att kontrollera om de har några ytterligare önskemål eller krav kring den planerade solcellsanläggningen.