Information om batterilager

Här har vi samlat nyttig information som du behöver veta när du ska installera ett batterilager.

Hur du kan använda ditt batterilager

Batterilager är en typ av energilager. Du kan installera ett batterilager för att påverka din elanvändning. Ett batterilager kan användas genom att köpa och sälja el, styra dina laster genom effektkapning, ansluta dig till stödtjänster eller användas vid ö-drift under strömavbrott.

Batterilager kan användas utan annan produktionskälla eller genom att kombineras med solceller och andra produktionsslag.
När batterilager används tillsammans med solceller kan du lagra din överskottsproduktion och använda vid ett senare tillfälle. Därmed kan du öka användningen av egenproducerad el.

Producerad el från solceller och normal elförbrukning fördelat över ett dygn. Med Batterilager kan överskottsproduktionen flyttas till kvällen när solcellerna inte ger någon el.

Batterilager med eller utan annan produktionskälla

Att skaffa batterilager innebär ofta samma tillvägagångssätt som vid installation av solceller. Information om hur det går till när du installerar solceller på en lågspänningsanslutning kan du läsa om på vår sida Solceller steg för steg.

Om du installerar batterilager i samband med solceller eller i efterhand på en anläggning med solceller, räknas din anläggning i första hand som en solcellsanläggning och vi hanterar din anmälan på samma sätt.

Om du installerar batterilager utan annan produktionskälla består din anläggning enbart av batterilager. I detta fall räknas din anläggning inte som en förnybar produktionskälla och din anläggning:

  • Omfattas inte av mottagningsplikt. Detta innebär att du som kund måste kontakta det elhandelsföretag du önskar teckna avtal med för att säkerställa ersättning för inmatad el till elnätet. Du kan läsa mer om mottagningsplikt här.
  • Har inte rätt skattereduktion för installation av grön teknik enligt Skatteverket. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Vilka krav ställer vi på er anläggning?

Ellevios riktlinjer för batterilager är detsamma som för solcellsanläggningar. Du kan läsa mer om vilka krav vi har för produktionsanläggningar i lågspänningsnätet under Solceller steg för steg, innan installation.

Elsäkerhetsverkets hemsida finns det viktig information om installation av batterilager som är bra att ta del av.

Du rekommenderas även att kontakta ditt försäkringsbolag samt den lokala räddningstjänsten för att kontrollera om de har några ytterligare önskemål eller krav kring den planerade anläggningen.  

Hur kan jag använda min batterianläggning vid strömavbrott?

När batterilager används i ö-drift vid strömavbrott innebär det att din anläggning kopplas ifrån elnätet och batteriet försörjer anläggningen med el. För att anläggningen ska tillåtas att användas vid strömavbrott finns det särskilda krav som måste efterföljas:

  • Anläggningen behöver ha ett jordtag och en reservkraftsomkopplare.
  • Vid anmälan av anläggningen krävs ett enlinjeschema som visar hur anläggningen ska kopplas.

Rådgör med din elinstallatör om hur anläggningen ska utformas.

Vanliga frågor och svar

Anmälan av batterilager kan göras på er befintliga anslutning eller i form av en nyanslutning till elnätet. Anmälan ska göras av en behörig installatör via vår installatörswebb, se mer info under Solceller steg för steg, innan installation.  

Om anmälan gäller enbart batterilager behöver installatören även bifoga en ALP-blankett.  

Om din anläggning uppfyller kraven för att vara mikroproducent får du ett Mikroproduktionsabonnemang.

Om din produktionsanläggning har större produktion än elanvändning är du producent och får ett inmatningsabonnemang.

Om du vill skaffa en helt fristående batterianläggning utan annan elanvändning får du en separat prislista för Energilager

Batterilager kan användas på stödtjänstmarknaden exempelvis genom att delta på Svenska kraftnäts frekvensregleringsmarknad. För att ansluta sig till Svks marknad krävs det ett driftmeddelande som vi tillhandahåller när anläggningen är godkänd och driftsatt. Om du är intresserad av att delta på frekvensregleringsmarknaden kan du läsa mer på Svenska kraftnäts hemsida.

Om du har batterilager och vill delta på frekvensregleringsmarknaden kan du ansluta dig via ett ombud (Aggregator).

När du är ansluten på stödtjänstmarknaden är det inte tillåtet att mata in mer effekt på elnätet än vad installationsmedgivandet är godkänt för, även om det är en väldigt kort stund. Anledningen till detta är att elnätet och säkringarna inte är dimensionerade för en högre inmatad effekt.

Om ditt batterilager ska användas för att mata in el till elnätet behöver din anläggning anmälas till oss på Ellevio. Anmälan ska göras för att vi behöver kontrollera nätet samt att vi behöver omkomfigurera er mätare så att den registrerar elen som ni matar in till nätet. Om batterilagret enbart ska användas för att konsumera el och därmed inte mata in el till elnätet, behöver anläggningen inte anmälas till Ellevio.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 6 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?