Efter installationen

Innan du kan använda din solcellsanläggning ska elmätaren kunna ta emot och mäta din överskottsproduktion av el.

Elinstallatören skickar in en färdiganmälan

När din solcellsanläggning är färdig och provkörd av en elinstallatör behöver vi en färdiganmälan.

När vi fått in färdiganmälan ser vi över om vi behöver byta elmätaren eller om vi bara behöver anpassa mätarens inställningar. Du behöver en elmätare som kan registrera mätvärden åt båda hållen. Det innebär både hur mycket el du matar in till elnätet och hur mycket el du använder från elnätet.

Vi skickar ett SMS från oss på Ellevio när vi kan ta emot din överskottsproduktion. Gå in Mina sidor och se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade så att du får vårt SMS.

Först efter att solcellsanläggningen är aktiverad kommer du kunna se din nya solcellsanläggning på Mina Sidor.

Följande elmätare (max 63A) som kräver mätarbyte är av fabrikaten:

Elmätare (max 63A) som kräver mätarbyte är mätare av fabrikaten:

  • Actaris
  • Addax
  • AEM
  • Enermet
  • Itron
  • Landis & Gyr

För dessa elmätare är det viktigt att din solcellsanläggning är avstängd, det vill säga frånkopplad, före mätarbytet. Annars kan överskottselen registreras som el som du använder och ska betala för.

Behöver vi byta elmätaren tar det cirka två veckor från att vi får färdiganmälan till att vi har bytt ut elmätare och du har en aktiv anläggning.

Övriga fabrikat som inte kräver mätarbyte  

Har du en annan elmätare kommer vi på distans aktivera insamling av mätvärden för den el du matar in i elnätet, dvs överskottsproduktion.

Vi rekommenderar att du inväntar SMS från oss att din produktionsanläggning i våra system är aktiv innan du börjar använda din solcellsanläggning.

Har du redan en elmätare av märket Sagemcom kan du starta din anläggning i samband med att installatören skickar in en färdiganmälan till oss. Då kan du använda själv din egna solenergi tidigare samtidigt som elmätaren registrerar all ditt överskott. Men vi vill uppmärksamma dig på att den överskottsel som sker före vi aktiverar produktionsanläggningen kommer registreras på första timmen när anläggningen är aktiv i våra system.

Vanliga frågor och svar efter installationen

Om du vill installera ett batteri för att kunna lagra din överskottsproduktion behöver du kontakta en elektriker  

 

Ellevio besiktar inte solcellsanläggningar, utan det är ytterst ditt eget ansvar som anläggningsinnehavare att ha en solcellsanläggning som är säker. I samband med installationen så måste installatören kontrollera att solcellsanläggningen är säker. Var noga med att kontrollen ingår i den dokumentation som installatören lämnar till dig när installationen är klar. Vi rekommenderar att du anlitar en oberoende besiktningsperson som går igenom din solcellsanläggning. Mer infomation hittar du här, hos Svensk Solenergi.

Det är möjligt att utöka din solcellsanläggning i efterhand. Utökning innebär att du samtidigt byter växelriktare, eller vill att befintlig växelriktare ska kunna mata in med högre effekt till elnätet än vad du redan anmält behöver den installatör du anlitat anmäla detta till oss så vi kan se att elnätet klarar att ta emot den utökade kapaciteten. Om du vill bygga ut din solcellsanläggning, men att du behåller befintlig växelriktare på samma effekt så behöver du inte anmäla det till Ellevio.

När solcellsanläggningen är aktiverad kan du på Mina Sidor följa vad din solcellsanläggning har för överskottsel. Utöver detta, kan du i Ellevios app se följande:

  • Överskottsproduktion: Hur mycket el som du matar in på elnätet och säljer (mäts av Ellevios elmätare)
  • El från elnätet: Hur mycket el som du använder från elnätet (mäts av Ellevios elmätare)
  • Total solproduktion: Din solcellsleverantör ger vanligtvis ut en app där du kan följa hur mycket producerad el dina solceller ger. I Ellevios app kan du också följa överskottsel, men även total solproduktion för vissa typer av växelriktare.
  • Uppskattad klimatbesparing innevarande månad

Läs mer och ladda ner appen här

För att se hur mycket el du köper och säljer behöver du vända dig till den elhandlare du valt. I många fall har även solcellsinstallatörerna en egen app som registrerar mätvärden för din solcellsanläggning. 

Högre upp på den här sidan, under rubriken Elmätare som kräver byte, listar vi vilka elmätare som behöver bytas ut. Dessa elmätare är av en äldre generation som inte klarar av att registrera mätvärden åt två håll, alltså mätvärden för både elanvändning och överskottsproduktion.

Vid behov av mätarbyte kommer vår entreprenör att byta elmätaren inom 2 veckor efter att vi fått in en färdiganmälan.

Ett mätarbyte kan enbart göras när vi vet att anläggningen är redo att anslutas, vilket vi först vet när installatören skickar in färdiganmälan.

Om din elmätare sitter inomhus så behöver en person som är över 18 år vara på plats för att visa oss var elmätaren sitter. Om din mätare sitter tillgänglig för oss, till exempel utomhus i ett mätarskåp, så behöver du inte vara hemma.

Nyheter om solceller

Varannan månad skickar vi ut inspirerande artiklar, nyheter och erbjudanden i vårt nyhetsbrev vi kallar Solguiden.

Anmäl dig för Solguiden