Så fungerar det

Är du nyfiken på att skaffa solceller? Solceller är ett bra sätt att producera egen el och bidra till ett mer hållbart samhälle. Tekniken har dessutom blivit billigare och det finns olika stöd att få för att installera solpaneler.

Hur fungerar solceller?

När solen skiner omvandlar solcellerna solljuset till el – först till likström som genom en växelriktare blir till växelström. Den kan du använda i ditt hus.

Om solen inte skiner, eller om du använder mer el än vad du producerar, kan du fortfarande köpa el från elnätet.

Ibland producerar dina solceller mer el än vad du behöver och då förs överskottselen in på elnätet. Du kan också lagra elen i ett batteri och använda den vid ett senare tillfälle. Är du intresserad av att lagra el kan du hitta information om batterilager här på sajten.

funkar_solceller3.jpg

Varför ska jag välja solceller?

Det finns flera anledningar till att välja att installera solpaneler på ditt tak. De vanligaste är för att minska elkostnaderna och för att göra miljön en tjänst.

 • Solceller är i första hand till för att minska ditt elinköp.
  Ju mer du producerar och som du själv kan använda, ju mindre el behöver du köpa från elnätet. Ibland kommer du producera el som du inte själv hunnit använda, den matas då in till elnätet. För den elen får du dels en ersättning från oss som elnätsföretag men framförallt ersättning från ett elhandelsbolag som köper elen.
 • En annan anledning till att skaffa solceller är för miljöns skull.
  Vi har idag el i Sverige som är bra för miljön men då vårt elnät sitter ihop med övriga Europas elnät, där el från kol och gas är allt vanligare, cirkulerar inte bara grön el i våra ledningar. Kan vi däremot producera mer grön el kommer inte bara elen bli grönare i Sverige utan även elen i Europa.

Kan jag ha solceller?

Hur mycket el du kan producera beror till exempel på var i landet du bor, vilket väderstreck som solpanelerna placeras i och vilken lutning det är på ditt tak. Du kan enkelt se om solpaneler är en bra idé för just dig genom att använda solkartan från Svensk Solenergi.

Beroende på vilken storlek din säkring har, påverkas storleken på din produktionsanläggning och hur mycket producerad el du kan föra in på elnätet. I tabellen nedan ser du på ett ungefär hur mycket el som maximalt går att producera i förhållande till din mätarsäkring.

Vill du producera mer el kan du behöva byta storlek på din mätarsäkring. Att byta mätarsäkring kan innebära en högre abonnemangskostnad samt att det kan tillkomma en engångskostnad för den högre säkringen om det kräver att vi behöver göra ändringar av elnätet. Diskutera dina förutsättningar med en solcellsleverantör när du planerar din nya produktionsanläggning.

Du räknas som mikroproducent om du matar in maximalt lika mycket producerad el som din mätarsäkring klarar. Ellevio tillåter ett undantag när du kan vara mikroproducent även om du har en högre separat produktionssäkring (max 25A) än mätarsäkring vid maximalt 17,3 kW ansluten effekt.

Observera att installation med högre produktionssäkring än mätarsäkring kan innebära byte av mätarskåp som är förenligt med kostnader för elektriker, mätarskåp och Ellevios utförande av att ändra inkommande kabel.

Vill du installera en högre produktionseffekt än 17 kW och effekten även är högre än befintlig mätarsäkring lever du inte upp till villkoren för Mikroproduktion om du inte samtidigt säkrar upp din mätarsäkring. Då räknas du som en elproducent se då aktuella abonnemang för inmatning och produktionsersättning vid inmatning på respektive elnätsområde.

Din säkringsstorlek (trefas) Säkringsstorlek omvandlad till effekt
16A 11,1 (17,3*) kW
20A 13,9 (17,3*) kW
25A 17,3 kW
35A 24,2 kW
50A 34,6 kW
63A 43,6 kW

* med separat produktionssäkring på max 25A

Din säkringsstorlek (trefas)  Säkringsstorlek omvandlad till effekt (kW)
80A 55,4 kW
100A 69,3 kW
125A 86,6 kW
160A 110,9 kW
200A 138,6 kW
250A 173,2 kW
315A 218,2 kW
320A 221,7 kW
355A 245,7 kW
400A 277,1 kW
500A 346,4 kW
600A 415,7 kW
750A 519,6 kW
800A 554,3 kW
1000A 692,8 kW
1200A 831,4 kW
1250A 865 kW
1500A 1039,2 kW

 

Följande ska vara uppfyllda för att du ska räknas som mikroproducent:

 • Ditt huvudsakliga ändamål är att producera el för egen användning.
 • Användning av el och inmatning till elnätet sker via samma elmätare.
 • Vid ansluten produktionseffekt som överstiger 17 kW måste effekten motsvara storleken på mätarsäkringen. Se tabellen ovan.
 • Din installerade produktionseffekt (växelriktareffekt) är max 1 500 kW och får inte överstiga maximalt tillåten uttagseffekt för er mätarsäkring

För dig som räknas som mikroproducent har Ellevio två abonnemang. Du kan vara Mikroproducent max 63A eller Mikroproducent över 63A. Abonnemangen finns både med eller utan moms beroende på du är registrerad hos oss som privatperson eller näringsidkare.

Vilka solceller passar mig?

Det finns mycket mer att tänka på innan du väljer solceller, på Energimyndighetens webbplats får du vägledning.

Bra att veta när du läser på om solceller

 • Jämför priset per watt för komplett anläggning
 • Jämför produktgarantier och prestanda
 • Jämför solcellspanelernas utseende
 • Bara certifierade paneler och växelriktare godkänns för nätanslutning i Sverige. Energiföretagen listar granskade växelriktare som får användas i Sverige.
 • Tänk på att ta in en offert för att köpa din solcellsanläggning och en för arbetet med installation. Energimyndigheten har tagit fram mallar för inköp som vi rekommenderar att du använder.
 • Tänk också på att det finns flera krav som din solcellsinstallation måste uppfylla. Till exempel behöver den motsvara våra tekniska krav för att vi ska kunna godkänna och elnätansluta din anläggning.

Hos branschorganisationen Svensk Solenergi hittar du solcellsleverantörer.

Solceller är en långsiktig investering. I Solelkalkylen kan du räkna ut vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar. Tänk också på att det är viktigt att takets underlag är i gott skick.

Sedan 2021 finns en skattereduktion för grön teknik för dig som producerar solenergi. Stödet betalas ut direkt till dig som kund genom ett avdrag på priset, precis som RUT och ROT. Det finns även grön teknik-avdrag att få för installation av batterilager

Nyheter om solceller

Varannan månad skickar vi ut inspirerande artiklar, nyheter och erbjudanden i vårt nyhetsbrev vi kallar Solguiden.

Anmäl dig för Solguiden