Hur ansluter jag till elnätet?

När du bygger nytt hus är det mycket att tänka på. En viktig bit är anslutningen till elnätet. Här har vi samlat information som är användbar för dig som behöver en ny elnätsanslutning.

Så här gör du

Så här gör du för att ansluta till elnätet

 1. Kontakta en behörig elinstallatör. Du kan kontrollera elinstallatörens behörighet på elsakerhetsverket.se.

 2. Ta fram en situationsplan, en ritning över din tomt som visar var du vill placera mätarskåpet. 
  Här kan du se exempel på hur en situationsplan ser ut. Mätarskåpet ska vara lätt åtkomligt från utsidan.

 3. Be din elinstallatör anmäla arbetet till oss i god tid via vår Installatörswebb.

 4. När vi tagit fram ett pris skickar vi en offert till dig. Om du godkänner offerten får din elinstallatör ett installationsmedgivande och kan utföra sitt arbete. Vi skickar gärna offerten digitalt till er, så tänk på att er installatör har tillgång till er emailadress i samband med anmälan. Detta förenklar offerthanteringen både för er och för oss och ser till ni kan få er offert så snabbt som möjligt.

 5. När din elinstallatör har skickat in sin färdiganmälan till oss, påbörjar vi anslutningsarbetet i samarbete med elinstallatören.

Om du inte varit i kontakt med en installatör än, utan enbart önskar en offert på avgiften för att ansluta er fastighet kan du göra det här. Vi rekommenderar dock att man alltid kontaktar en installatör och anmäler enligt stegen ovan för en snabbare handläggningsprocess.

  Hur lång tid tar det?

Det är svårt att generellt säga hur lång tid det tar att få en anslutning till elnätet, eftersom förutsättningarna kan skilja sig väldigt mycket åt. Det som styr hur lång tid det tar är bland annat:

 • Om det redan finns el framdragen till din tomt/fastighet.
 • Om det redan finns el i området.
 • Markförhållanden. Är det till exempel mycket berg och sten blir det svårare att gräva.
 • Tid för att ansöka om och få markavtal där en annan part är inblandad.
 • Tid på året. Tjälen kan fördröja arbetet.

Vår kötid är normalt två veckor innan en av våra handläggare börjar arbeta med ärendet och skickar dig en offert. Från det att du svarat på offerten kan vi normalt ansluta dig inom några veckor, men beroende på förutsättningarna (se ovan) kan det ta längre tid.

  Vad kostar det?

Hur stor din anslutningsavgift blir avgörs av ett antal faktorer:

 • Hur stor säkring du behöver.
 • Avståndet fågelvägen från din tomtgräns till närmaste anslutningspunkt i vårt befintliga elnät där kapacitet finns. Det kan till exempel vara en elstolpe, kabelskåp eller en nätstation.
 • Om arbetet ska utföras vintertid (december till maj) tillkommer kostnader för vinterarbete. 

Vi skickar en offert på anslutningsavgiften. Avgiften kan bli högre än det schablonpris du ser i tabellen. Samtliga priser är inklusive 25 % moms.


Prislista för anslutningar
Servissäkring​ ​Upp till 200 meter ​Över 200 meter och upp till 600 meter ​Över 600 meter och upp till 1 200 meter ​Över 1 200 meter och upp till
1 800 meter
​Max 25 A 27 625 kr 27 625 kr + 236,25 kr/m för den del som överstiger 200 m ​122 125 kr + 505 kr/m för den del som överstiger 600 m ​425 125 kr + 300 kr/m för den del som överstiger 1 200 m
Max 35 A 39 750 kr 39 750 kr + 236,25 kr/m för den del som överstiger 200 m  
Max ​63 A 52 625 kr 52 625 kr + 236,25 kr/m för den del som överstiger 200 m
​Max 125 A ​83 875 kr 83 875 kr + 236,25 kr/m för den del som överstiger 200 m
Max 160 A 121 375 kr 121 375 kr + 236,25 kr/m för den del som överstiger 200 m
Över 160 A  Enligt offert  Enligt offert
     

 

Högspänning

Vid mycket stora effektbehov, över cirka 1 MW, kan det vara nödvändigt att bli högspänningskund. Vanligtvis innebär detta en anslutning till vårt 11 kV-nät. Större effekt kräver ofta längre tid för leverans, tänk därför på att kontakta oss i god tid. Du anmäler högspänningsanslutningar till oss genom att fylla i föranmälningsblanketten, som du hittar här, och mailar den till oss på elanslutning@ellevio.se.

Har du frågor om din anslutning?

Telefon: 08-671 84 30

Öppettider: Vardagar 8-12.