Hur beställer jag tillfällig el?

Behöver du få el till exempelvis en fastighet eller anläggning vid byggnation kallas det för tillfällig elnätsanslutning. Du kan ha en tillfällig elnätsanslutning i ett år och efter det förlänger vi den mot en avgift. Här kan du läsa mer om hur det går till när du beställer tillfällig el.

glodlampa_golv_840x420.png

För att få tillfällig el behöver du en tillfällig serviscentral. Det kan exempelvis vara ett byggskåp eller liknande och ska innehålla plats för förbrukningsmätare. Den behöver stå bredvid en uttagspunkt, exempelvis ett kabelskåp eller en elstolpe som finns i vårt distributionsnät. Gör den inte det kommer det tillkomma kostnader för exempelvis mark- och elarbete. Du behöver till exempel själv stå för kabel och skyddsrör till byggskåpet om inkopplingen görs direkt mot kabelskåpet.

Tänk på att det är ditt ansvar att se till att det finns en tillfällig serviscentral.

Att tänka på vid beställning av tillfällig elnätsanslutning

  • Du behöver själv kontakta en elinstallatör som ska utföra jobbet. Elinstallatören använder sedan Installatörswebben för att anmäla vad som ska göras.
  • Skicka alltid med en situationsplan där du tydligt visar var byggskåpet ska stå. I planen behöver det framgå vilken riktning som är nord och den ledningsväg som är föreslagen för servisledning.
  • Hör av dig till oss så fort du vet att du behöver beställa en tillfällig elnätsanslutning. Ibland kan det ta tid att få allt på plats.

Inkoppling av en tillfällig elnätsanslutning går att göra till en elledning som sedan tidigare är framdragen till din tomt för permanent anslutning. I så fall betalar du för permanent anslutning vid inkopplingen av ditt byggskåp. Kostnaden för omkoppling till permanent serviscentral kommer i ett senare skede.

Prislista - tillfällig elnätsanslutning

Max 1 500 A, max ett år

Servissäkring

Anslutningsavgift (exkl. moms)

16 A - 63 A

5 900 kr

80 A -125 A

8 000 kr

> 125 A

Verklig kostnad (offert skickas vid belopp över 10 000 kr)

Skulle du fortsatt ha frågor om tillfälliga elnätsanslutningar kan du kontakta oss på 020-46 00 26.

Abonnemangsavgift och överföringsavgift:
För anslutningar upp till 63A, se prislistor för respektive område.
För anslutningar över 63A, se prislistor.

Bygga nytt?

Det är mycket att tänka på när du ska bygga nytt.

Vanliga frågor och svar

Ledningskollen kan du beställa en kabelanvisning och få information om var ledningarna ligger i marken. Vi vill ha in din förfrågan senast fem arbetsdagar innan du ska utföra markarbetet. Mer information hittar du under villkor och riktlinjer för grävning. Gäller det allmän mark i Stockholm ska en samlingskarta beställas innan schaktningsarbete påbörjas. Kontakta Stockholm Stad, telefon 08-508 26 380 eller via Beställningswebben.

Om det står ett kabelskåp på din tomt eller mark som du av någon anledning önskar flytta på eller ändra placering av behöver du beställa en så kallad ledningsflytt. Du kommer då få en offert från oss på kostnaden. Läs mer om ändring av elnätsavslutning.


I offerten ingår schakt och återfyllning utanför tomtmark, byggarbetsplats och entreprenadområde. I offerten ingår också öppningstillstånd för gatuarbeten på allmän mark, kabel, montage och kabelförläggning fram till anslutningspunkten samt inkoppling.

Det som inte ingår är att du som kund ska tillhandahålla skyddsrör samt fasadmätarskåp/markmätarskåp, det kan du beställa via din elinstallatör. Du ansvarar även för schaktning på din mark. Om du ansluter till ett tillfälligt byggskåp tillkommer en avgift vid omkoppling till permanent mätarskåp.


Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 19 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?