Hur beställer jag tillfällig el?

Behöver du få el till exempelvis en fastighet eller anläggning vid byggnation kallas det för tillfällig elnätsanslutning. Du kan ha en tillfällig elnätsanslutning i ett år och efter det förlänger vi den mot en avgift. Här kan du läsa mer om hur det går till när du beställer tillfällig el.

glodlampa_golv_840x420.png

För att få tillfällig el behöver du en tillfällig serviscentral. Det kan exempelvis vara ett byggskåp eller liknande och ska innehålla plats för förbrukningsmätare. Den behöver stå bredvid en uttagspunkt, exempelvis ett kabelskåp eller en elstolpe som finns i vårt distributionsnät. Gör den inte det kommer det tillkomma kostnader för exempelvis mark- och elarbete. Du behöver till exempel själv stå för kabel och skyddsrör till byggskåpet om inkopplingen görs direkt mot kabelskåpet.

Tänk på att det är ditt ansvar att se till att det finns en tillfällig serviscentral.

Att tänka på vid beställning av tillfällig elnätsanslutning

  • Du behöver själv kontakta en elinstallatör som ska utföra jobbet. Elinstallatören använder sedan Installatörswebben för att anmäla vad som ska göras.
  • Skicka alltid med en situationsplan där du tydligt visar var byggskåpet ska stå. I planen behöver det framgå vilken riktning som är nord och den ledningsväg som är föreslagen för servisledning.
  • Hör av dig till oss så fort du vet att du behöver beställa en tillfällig elnätsanslutning. Ibland kan det ta tid att få allt på plats.

Inkoppling av en tillfällig elnätsanslutning går att göra till en elledning som sedan tidigare är framdragen till din tomt för permanent anslutning. I så fall betalar du för permanent anslutning vid inkopplingen av ditt byggskåp. Kostnaden för omkoppling till permanent serviscentral kommer i ett senare skede.

Prislista - tillfällig elnätsanslutning

Max 1 500 A, max ett år

Servissäkring

Anslutningsavgift (exkl. moms)

16 A - 63 A

5 900 kr

80 A -125 A

8 000 kr

> 125 A

Verklig kostnad (offert skickas vid belopp över 10 000 kr)

Skulle du fortsatt ha frågor om tillfälliga elnätsanslutningar kan du kontakta oss på 020-46 00 26.

Abonnemangsavgift och överföringsavgift:
För anslutningar upp till 63A, se prislistor för respektive område.
För anslutningar över 63A, se prislistor.

Bygga nytt?

Det är mycket att tänka på när du ska bygga nytt.

Fixa en elnätsanslutning

Vanliga frågor och svar

Om du vill flytta kabelskåpet behöver du beställa en ledningsflytt. Du kommer då få en offert på kostnaden. Läs mer om ändring av elnätsavslutning.

När vi fått in din offertförfrågan eller föranmälan från din elinstallatör kontrollerar vi vilka åtgärder vi behöver göra i elnätet för att kunna ansluta din fastighet. Beroende på hur stor anslutning du behöver kan kontrollen ta olika lång tid, för närvarande tar det cirka två till sex månader innan ärendet blir tilldelat en handläggare som börjar arbeta med ärendet.

Om du inte har varit i kontakt med ett installationsföretag än och enbart vill få en offert på avgiften för att ansluta en fastighet kan du begära en offert själv från oss. Läs mer om vad du behöver för att begära en offert

OBS! Vi rekommenderar dock att man alltid kontaktar ett elinstallationsföretag och anmäler enligt de olika stegen i vår process för en snabbare handläggning.

Vår entreprenör påbörjar då delar av arbetet och bokar in en tid med din elinstallatör, tänk därför på att ha en dialog med din elinstallatör om du har frågor om ärendet. Arbetet kan slutföras när vi har mottagit en färdiganmälan från din elinstallatör. 

Text uppdaterad: 19 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?