Nyheter

Nya krav angående anmälan av produktionsanläggningar

Med anledning av Energimarknadsinspektionens nya föreskrifter EIFS 2018:2 och den nya svenska standarden SS-EN 50549-1 kommer Ellevio från och med den 17 juni 2019 kräva in kompletterande information i samband med föranmälan av produktionsanläggningar, exempelvis solceller, via Installatörswebben. En särskild blankett ska fyllas i och bifogas vid föranmälan av sådana anläggningar. Länk till blanketten kommer att finnas på samma sida där övriga uppgifter on anläggningen ska anges, den nås annars på: https://www.ellevio.se/globalassets/uploads/dokument/2019/anmalan-anslutning-av-produktion-typ-a.pdf. Det är viktigt att blanketten fylls i och laddas upp för att ditt ärende ska kunna registreras korrekt hos oss för handläggning. För mer information om de nya kraven, se https://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2018_2.pdf. För frågor riktade till Ellevio, kontakta kundservice eller webbsupport för Installatörswebben via kontaktuppgifterna under sidan ”Inloggning” i spalten till höger.

2019-06-14

Tekniska anvisningar - ny version

Från och med 1:a april gäller en ny version av Ellevios Tekniska Anvisningar. I den uppdaterade versionen har bl.a. ändringar gjorts kopplat till dimensionering av kabelsskyddsrör. För kabelareor mellan 16 - 25 mm2, ska kabelskyddsrör med 110 mm i ytterdiameter användas. Här kan du läsa de nya anvisningarna: https://www.ellevio.se/globalassets/uploads/teknisk-anvisning.pdf.

2019-03-31

Hej installatör