Ny anslutning till elnätet

Så går en nyanslutning till

 1. Upprätta en föranmälan på vår Installatörswebb.
  1. När vi får in en föranmälan från dig som installatör skickar vi en offert till den person eller det företag som ska ha anslutningen (beställande kund). Vi skickar även med villkor för det elnätsavtal som ska gälla för anslutningen.
  2. För att snabba på ärendehanteringen så skickar vi gärna eventuell offert till kunden digitalt, se därför till att ha beställande kunds emailadress till hands när ni anmäler ärendet till oss.
  3. För att vi ska kunna bestämma anslutningsavgift och skicka en offert måste vi veta vilka förutsättningar som gäller. Därför är det viktigt att din föranmälan är komplett och innehåller en tydlig situationsplan. Om vi saknar uppgifter tvingas vi returnera anmälan och be om komplettering, detta tar såklart onödig tid.
  4. Ibland behöver vi göra ett platsbesök för att bestämma anslutningsavgiften. Detta gäller framför allt för större anslutningar eller om det är långt till vårt befintliga elnät. Någon av våra tekniker kontaktar i så fall dig eller kunden för genomgång på plats.
 2. När kunden accepterat vår offert kan vi påbörja vårt arbete.
  1. Beroende på omfattningen kan våra tekniker kontakta dig i detta skede för samordning. Börja inte schakta på den egna fastigheten/tomten innan vi har anvisat var ledningsdragning kommer ske.
  2. Vi skickar samtidigt ett installationsmedgivande till dig som installatör med teknisk information gällande anslutningen.
   Information om beställning av strömtransformatorer hittar du här.
 3. När kundens delar av arbetet är klara färdiganmäler du som installatör detta till oss via installatörswebben och anger önskat datum för inkoppling. Någon av våra tekniker kontaktar dig för att boka tid.
  1. Våra tekniker kommer kontrollera att allt är redo, till exempel: förläggning av rör, mätarskåp, håltagning i fasad, kabelstegar inom byggnad och så vidare beroende på arbetets omfattning.
 4. När kontrollen är godkänd kan vi dra fram kablar, ansluta kunden till elnätet och montera elmätare.

Våra Tekniska Anvisningar.

Fullmakt

Viktigt att tänka på

Flera faktorer påverkar hur lång tid det tar att ordna en ny anslutning till elnätet, bland annat:

 • Hur många Ampere du behöver
 • Avståndet till vårt befintliga nät
 • Hur mycket ledig kapacitet vi har i området
 • Hur markförhållandena i området ser ut
 • Tänk på att anmäla arbetet i tid - att få tillstånd från markägare, projektera arbetet och bygga ut elnätet kan ta flera månader.

En tillfällig anslutning innebär att ni får tillgång till el under en begränsad tid. Det kan vara aktuellt när ni till exempel bygger ett nytt hus, gör större reparationer eller anordnar ett evenemang. Normalt sett ansluter vi tillfälliga centraler inom max tre meter ifrån närmsta kabelskåp, stolpe eller transformatorstation där vi har ledig kapacitet. Ni ansvarar själv för centralen och för tillfällig kabelförläggning fram till arbetsplatsen.

Om den tillfälliga anslutningen senare ska övergå till en permanent anslutning, till exempel vid bygge av ett nytt hus, kan vi schakta och förlägga en permanent kabel fram till kundens tomt från början. Tänk på att detta tar lika lång tid som en vanlig nyanslutning. När bygget är klart beställer ni omkoppling till den permanenta lösningen som ett separat ärende (ändring av elservis).

Vid mycket stora effektbehov, över cirka 1 MW, kan det vara nödvändigt att bli högspänningskund. Vanligtvis innebär detta en anslutning till vårt 11 kV-nät. Större effekt kräver ofta längre tid för leverans, tänk därför på att kontakta oss i god tid. Tänk också på att vi normalt sett tillhandahåller transformatorer för mätning.

På grund av de relativt låga volymerna för denna typ av anslutning har vi ännu inget stöd för att anmäla högspänningsanslutningar via vår installatörswebb.

Gör ditt arbete enklare!

Du som är installatör - registrera dina för- och färdiganmälningar enkelt på Installatörswebben.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer