Behöver du högspänning och effekt på mindre än 5 MW?

Det här ska ni ska tänka på om verksamheten behöver ny anslutning eller har behov av större effekt.

Verksamheter som till exempel industrier eller sportanläggningar har ofta behov av större effekt. För att förse er verksamhet med större effekt behöver vi ofta bygga om eller bygga ut elnätet. Kontakta oss därför tidigt med er verksamhets behov.

kundvagnar_840x420.png

Så här går det till

 1. Kontakta ett elinstallationsföretag som är registrerat på elsakerhetsverket.se
 2. Sammanställ en situationsplan och ritning som visar planerat område för högspänningsanläggningen
 3. Fyll i föranmälningsblanketten tillsammans med elinstallatören
 4. Sänd blanketten till elanslutning@ellevio.se.
 5. Svar med offert beräknas inom ca 1 månad
 6. Projektet startar vid signerad offert
 7. När projektplanering gjorts sänds ett installationsmedgivande till elinstallatör. Därefter kan arbetet påbörjas.
 8. När högspänningsanläggningen är klar för anslutning sänder elinstallatören färdiganmälan till oss. Ellevio ansluter anläggningen när fältarbetet är färdigställt.

Kontakta nätansvarig för ert område som gärna hjälper er med frågor som gäller kommande projekt.

Tänk på

 • Sänd din förfrågan om nyanslutning i god tid för snabbast möjliga hantering.
 • Kontrollera elinstallationsföretagets behörighet på elsäkerhetsverket.se
 • Meddela oss elinstallationsföretagets mejladress. Då går det snabbare med offerten.

Hur lång tid tar det att ansluta?

Eftersom anslutningar vid elintensiva verksamheter kan kräva ombyggnation eller nybyggnation av elnätet behöver vi tid att bedöma er förfrågan. Det tar ungefär en månad innan ni får en offert och en bedömning av anslutningsmöjligheterna. Förutsättningarna för nya anslutningar kan skilja sig åt. Därför kan vi inte ge ett generellt svar om anslutningsmöjligheterna eller hur lång tid det tar innan anslutningen kan vara klar.

Innan vi börjar behöver vi behöver utreda:

 • befintlig kapacitet i området
 • markförhållanden
 • om vi behöver ansöka om så kallat markavtal där en annan part är inblandad
 • om det råder tjäle (kan fördröja arbetet).

Vad kostar det?

Vad kostar en elnätsanslutning?

När vi sett över både önskemål och förutsättningar lämnar vi en offert. Avgiften för att ansluta till elnätet grundar sig på kostnaden för att genomföra själva anslutningen. Kostnader för eventuella bakomliggande elnät ingår.

Vad kostar ett elnätsabonnemang?

När anläggningen är ansluten till elnätet behöver ditt företag ha ett elnätsabonnemang hos oss. Här finns våra aktuella elnätspriser.

Löpande kostnader för användande ingår inte i offerten. Kostnaden beror på effektbehov samt var i landet verksamheten är ansluten. När ett avtal för användning signerats spänningsätts anslutningen.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer