Ändring elservis

Med servis menar vi ledningen som förbinder en kunds anläggning med vårt distributionsnät. Alla arbeten som påverkar servisledningen kallar vi servisändringar.

Exempel på arbeten som påverkar servisledningen

 • Flytt eller byte av fasadmätarskåp
 • Flytt av mätare från bostad till fasadmätarskåp
 • Flytt eller byte av serviscentral
 • Ökad anslutningskapacitet
 • Omkoppling från tillfällig till permanent central när vi tidigare har lagt ordinarie servis fram till kundens tomt

Så här går det till

 1. Börja med att upprätta en föranmälan på vår Installatörswebb.
  1. När vi får in en föranmälan från dig som installatör skickar vi en offert på vårt arbete till den person eller det företag som är kund på anläggningen.
  2. För att vi ska kunna bestämma anslutningsavgift och skicka en offert måste vi veta vilka förutsättningar som gäller. Därför är det viktigt att din föranmälan är komplett och innehåller en tydlig situationsplan. Om vi saknar uppgifter tvingas vi returnera anmälan och be om komplettering, detta tar såklart onödig tid.
  3. Gäller det en större förändring behöver vi ofta göra ett platsbesök för att bestämma anslutningsavgiften. Detta gäller framför allt servisändringar som kräver markarbeten av oss. Någon av våra tekniker kontaktar i så fall dig eller kunden för genomgång på plats.
 2. När kunden accepterat vår offert kan vi påbörja vårt arbete. Beroende på omfattningen kan våra tekniker kontakta dig i detta skede för samordning.
  1. Vi skickar samtidigt ett installationsmedgivande till dig som installatör med teknisk information gällande anslutningen.
  2. Information om beställning av strömtransformatorer hittar du här.
  3. När kundens delar av arbetet är klara skickar du som installatör en färdiganmälan till oss via installatörswebben och anger önskat datum för inkoppling. Någon av våra tekniker kontaktar er för att boka tid.
   1. Våra tekniker kommer kontrollera att allt är redo, till exempel: förläggning av rör, nytt mätarskåp, ny håltagning i fasad, kabelstegar inom byggnad och så vidare beroende på arbetets omfattning.
   2. När kontrollen är godkänd kan vi slutföra vårt arbete.

Våra Tekniska Anvisningar.

Viktigt att tänka på

Flera faktorer påverkar hur lång tid det tar att genomföra en servisändring, bland annat:

 • Hur stor utökning som önskas
 • Hur stor kapacitet vi har ledig i området
 • Hur markförhållandena i området ser ut
 • Att få tillstånd från markägare, projektera arbetet och bygga ut elnätet kan ta flera månader. Tänk därför på att anmäla arbetet i god tid!

Du anmäler dessa ändringar till oss genom att fylla i föranmälningsblanketten, som du hittar här, och maila den till oss. Arbete på HSP-anslutningar kräver ofta längre tid för leverans, tänk därför på att kontakta oss i god tid.

Installation av reservkraftaggregat måste föranmälas till oss.

Installation av reservkraftaggregat får inte påbörjas innan vi har skickat ett installationsmedgivande. På grund av de relativt låga volymerna för denna typ av ärende har vi ännu inget stöd för att anmäla installation av reservkraftaggregat via vår installatörswebb.

Gör ditt arbete enklare!

Du som är installatör - registrera dina för- och färdiganmälningar enkelt på Installatörswebben.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?