Urkoppling av elservis eller kundställverk

Permanent urkoppling

För att beställa permanent urkoppling kan du som behörig elinstallatör eller kund skicka in blankett. Observera att blanketten måste undertecknas av fastighetsägare eller kund av elanslutningen, alternativt person med fullmakt från ägare (kopia på fullmakt ska bifogas beställningen).

Tänk på!

  • Avslut av tillfällig elanslutning (exempelvis byggström eller el till evenemang) ska beställas som permanent urkoppling.

Tillfällig brytning

Lågspänning

Tillfällig brytning innebär att servisledningen görs spänningslös under en begränsad tid, maximalt 2 timmar, för arbete innan eget brytställe som inte omfattar omläggning av elservis. Exempel på sådana arbeten kan vara arbete på säkringselement eller huvudbrytare.

Tillfällig brytning som utförs i lågspänningsnätet under dagtid på vardagar är kostnadsfri en gång per år och elservis. För att beställa tillfällig brytning kan du som elinstallatör eller kund fylla i och skicka in blankett för tillfällig brytning senast sju dagar i förväg. Tänk på att ange anledning till brytningen.

Mellanspänning (1-24 kV)

Tillfällig brytning innebär att kundställverk görs spänningslöst under en begränsad tid. Exempel på sådana arbeten kan vara revision och rengöring. Tillfällig brytning är kostnadsfri en gång per år och kundställverk.

Stockholm 
För att beställa tillfällig brytning måste kundens eldriftledare kontakta  driftplaneringen. Tänk på att beställningen behöver vara Ellevio tillhanda senast 10 arbetsdagar innan utförande.

Mellansverige 
För att beställa tillfällig brytning måste kundens eldriftledare kontakta våra entreprenörer i respektive område:

  • Västkusten — Vattenfall Services Nordic
  • Värmland/ Skaraborg/Bergslagen — One-Nordic
  • Hälsingland — Vattenfall Services Nordic
  • Edsbyn — One-Nordic

Tänk på att beställningen behöver vara Ellevio tillhanda senast 10 arbetsdagar innan utförande.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?