Arbeten på befintlig anslutning

Avser arbeten på mätplatser som matas via huvudledning från serviscentral. Dessa arbeten ska alltså inte förväxlas med arbeten på serviskabeln.

Endast personal från Ellevio får utföra arbete som berör mätaren.

Så här går det till

Installation av ny anläggning på befintlig elservis för lågspänning. Om flera mätplatser anmäls för Flerbostadshus samtidigt ska fastighetsägaren eller byggbolaget anges som förbrukande kund.

Så här anmäler du Ny mätplats/ny anläggning

 1. Logga in på Installatörswebben
 2. Välj Skapa nytt ärende/Arbete på befintlig anslutning/ Ny anläggning (Konsumtion).
 3. Ange vilken servis som de nya mätplatserna uppföras på. Om du inte känner till servisnumret kan du söka fram det via adressen
 4. Ange anläggningsdata.
 5. Sänd in anmälan.
 6. Vi tar emot anmälan och registrerar den kontaktar dig eller av dig utsedd person för planering av arbetet och uppsättning av mätare.

Omfattar:

 • byte av mätarsäkring, flytt av mätartavla (flerfamiljshus),
  ommärkning av mätartavlans littera (Godkänd märkning enligt Svensk standard (SS 437 01 40, utgåva 2),
 • ändring av uppvärmningssätt eller om plombering behöver brytas.
  byte av faser (flerfamiljshus)
 • ombyggnad av direktmätt mätplats (≤63A) till strömtrafomätt (≥80A)

All mätning på anläggningar ≥80 A eller större måste ske över strömtransformatorer. Det är du som behörig elinstallatör som ansvarar för ombyggnation av mätplatsen. Innan du påbörjar arbetet måste du Föranmäla det till oss och erhålla ett installationsmedgivande. Nedtagning av gammal direktmätare och uppsättning av ny mätare för mätning över strömtransformatorer sker vid samma tillfälle och utförs av vår montör. I de fall nedtagning och uppsättning av ny mätare inte kan ske vid samma tillfälle måste avslut på direktmätt mätplats skickas in på separat Föranmälan.

Så här anmäler du ändringar på mätplats

 1. Logga in på Installatörswebben
 2. Välj Skapa nytt ärende/Arbete på befintlig anslutning/Ändringar på mätplats
 3. Ange vilka/en anläggning eller servis som du ska arbeta på.
 4. Ange vilka förändringar som ska utföras.
 5. Sänd in anmälan
 6. Vi tar emot anmälan och registrerar den. Vid behov kontaktar vi dig för planering av arbetet.

Läs mer om

Till exempel sammanslagning av mätplatser anmäls genom att skicka in en anmälan om avslut på den anläggning som ska upphöra. Observera att mätare ska monteras ned av personal från Ellevio.

Så här anmäler du Nedtagning/Avslut av mätplatser:

 1. Logga in på Installatörswebben
 2. Välj Skapa nytt ärende/Avslut av servis och eller mätplats/ Nedtagning och avslut av mätplats en eller flera
 3. Ange vilken eller vilka anläggning/ar som ska avslutas.
 4. Sänd in anmälan
 5. Vi tar emot anmälan och registrerar anmälan och kontaktar dig eller av dig utsedd person för planering av arbetet.  Ellevio kommer därefter att debitera elnätskunden 950 kr för att ta ned och hantera nuvarande elmätare.

Så här anmäler du Permanent urkoppling av anslutning:

 1. Logga in på Installatörswebben
 2. Välj Skapa nytt ärende/Avslut av servis och eller mätplats/ Avslut av servisledning
 3. Ange vilken servis som ska avslutas.
 4. Sänd in anmälan
 5. Vi tar emot anmälan och registrerar den och kontaktar dig eller av dig utsedd person för planering av arbetet.

Gör ditt arbete enklare!

Du som är installatör - registrera dina för- och färdiganmälningar enkelt på Installatörswebben.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer