Hur ändrar jag min elnätsanslutning?

Ska du bygga om? Då kan du behöva ändra din anslutning till elnätet. Det kan innebära att du exempelvis behöver flytta elmätaren eller mätartavlan. Här kan du läsa om olika ändringar du kan behöva göra och hur de går till.

När du behöver ändra anslutningen till elnätet kallas det för en elservisändring och kan exempelvis innebära:

 • Ledningsflytt - byte eller skarvning av elledningar
 • Återanslutning till elnätet - anslutning till elnät där det förut funnits abonnemang och serviskabel
 • Urkopplingar av elledningar eller omkoppling från och till så kallad byggström

Att tänka på vid en elservisändring

Behöver din fastighet mer kapacitet kan du behöva ändra effekten som kommer in. Beroende på hur stor ökningen är kan vi behöva byta ut kabeln in till din fastighet. Om arbetet innebär att vi måste gräva på din tomt, är det ditt ansvar att förbereda eventuella mark- och elarbeten i byggnaden och på din tomt.

Det är bara Ellevios entreprenörer som får arbeta på inkommande servisledning. Vi tar också hand om eventuell in- eller urkoppling, förlängning eller förkortning av servisledning och flytt av elmätaren.

Arbetet på själva elanläggningen utförs av en elinstallatör du själv valt, som anmäler servisändringen via vår Installatörswebb. Meddela oss vilken elinstallatör du valt innan arbetet börjar.

Arbete_gräva.jpg

Ledningsflytt

Om du behöver flytta på en kabel eller en elstolpe, ta ner en luftledning eller flytta på ett av våra kabelskåp, ska du beställa en ledningsflytt. Den kan antingen vara permanent eller tillfällig.

Du kan behöva beställa en permanent flytt ifall du ska bygga nytt eller på något sätt dela upp fastigheten. Så här går det till att beställa en permanent ledningsflytt:

 • Fyll i en offertförfrågan ledningsflytt och skicka in till oss.
 • Bifoga en situationsplan, ritning eller skiss med detaljerade uppgifter när det gäller placering av kabel, kabelskåp eller stolpe. Var noga med adress och fastighetsbeteckning.
 • När vi fått din offertförfrågan skickar vi en offert till dig. Efter att du godkänt den skickar vi en beställning till vår entreprenör som kontaktar dig för att komma överens om ett datum som passar.

Har du frågor om permanenta ledningsflyttar kan du kontakta oss på telefonnummer 020-46 00 26.

En tillfällig ledningsflytt kan exempelvis bli aktuellt i samband med husleverans, trädfällning eller grävning då ledningen under begränsad tid behöver flyttas för att undvika skador.

För att beställa en tillfällig flytt av ledning behöver du kontakta vår kundservice på 0771-53 53 00.

Återanslutning till elnätet

Behöver du ansluta till ett elnät där det förut funnits abonnemang och serviskabel? Då ska du beställa en återanslutning. Det kan du göra om du till exempel bygger ett hus där det tidigare stått ett eller köper ett nytt hus där det tidigare har funnits ett abonnemang.

 • Ta kontakt med en elinstallatör, som i sin tur skickar in en beställning till oss.
 • Bifoga en situationsplan med så detaljerade uppgifter som möjligt när det gäller placering av kabel och mätarskåp.
 • Var noga med adress, fastighetsbeteckning, effektuppgifter (kW) och datum på när det ska återanslutas.
 • När vi fått din anmälan skickar vi en offert till dig. Efter att du godkänt offerten med din underskrift skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör.
 • När installatören anmäler att anläggningen är klar för inkoppling kommer vi för att återansluta.

Om det är mer än 20 år sedan som det fanns ett abonnemang på platsen så kommer vi räkna det som en nyanslutning. Då gäller samma priser som vid nyanslutning, max 63A.

Permanenta eller tillfälliga ändringar

För att beställa en permanent urkoppling måste du eller en elektriker skicka in Blanketten för permanent urkoppling. Blanketten måste vara undertecknad av fastighetsägaren eller den som äger elanslutningen. Det går också bra att en person med fullmakt från ägare gör det, men då ska en kopia på fullmakten skickas med i beställningen.

Ska du avsluta en tillfällig elanslutning, som exempelvis byggström eller el till evenemang, ska även de beställas som permanent urkoppling.

En tillfällig urkoppling/brytning innebär att vi bryter strömmen till din elanläggning för att kunna genomföra vissa elarbeten. Brytningen sker under en begränsad tid, normalt två timmar.

För att beställa en tillfällig urkoppling behöver du eller elinstallatören du valt fylla i och skicka in Blanketten för tillfällig brytning senast 7 dagar i förväg. När vi har fått anmälan tar vår entreprenör kontakt för att bekräfta tiden.

En tillfällig brytning kostar ingenting för dig som kund om det sker dagtid, en gång per år och elservis. Om du har frågor om tillfälliga brytningar kan du kontakta oss på telefonnummer 020-46 00 26.

Ska du installera reservkraftaggregat måste det föranmälas till oss. Installationen får inte börja innan vi har skickat ett installationsmedgivande.

Har du frågor om reservkraft kan du kontakta oss på telefonnummer 020-46 00 26.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 17 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?