Ellevio tycker

Ellevio tycker

Enighet i Almedalen: Nu måste vi gå från ord till handling

Ellevios vd Johan Lindehag delar med sig av sina tankar efter den andra dagen av Almedalsveckan i Visby. De bestående intrycken handlar om tillstånd, behovet av modiga politiker och vikten av långsiktiga överenskommelser.

Läs hela nyheten