Summering av Almedalen: Tomhet och optimism

Ellevio tycker

Henrik Bergström summerar intensiva dagar i Visby.

Nu, hemma igen, ett dygn efter att Almedalen officiellt avslutades - en dag kortare och ännu mer intensivt än förra året. Jag känner som alltid en tomhet efter ett intensivt program, men också tillfredsställelse och optimism inför höstens fortsatta arbete efter alla samtal, möten, seminarier och rundabordssamtal.

I år var Ellevios program lika imponerande som förra året, med bland annat en förhandsvisning av en kommande rapport om effektbalansen i Sverige, två egna seminarier om utvecklingen av elsystemet i rätt takt och finansieringen av nya kapaciteter. Dessutom deltog vi i två rundabordssamtal om bland annat elmarknadsutredningen och fortsatt samverkan med länsstyrelserna, samt medverkade i över 40 andra evenemang hos olika organisationer.

Personligen deltog jag i flera seminarier och rundabordssamtal om havsbaserad vindkraft, batterier, e-bränslen och vätgas. Återkommande frågeställningar var balansen mellan marknadens förmåga och behovet av statligt stöd, samt tydligare ansvarsfördelning för planeringen av elsystemet. Under de senaste åren har en bred samsyn utvecklats kring vad som behöver göras för att stärka Sveriges konkurrenskraft, vilket gör det nu viktigt att fokusera på hur och vem som ska betala.

Inför Almedalen uppstår alltid frågor om politikernas engagemang, antalet seminarier och risken att evenemanget förlorar sin karaktär av samhällsarena till förmån för kommersiella syften. Jag anser att Almedalens värde var särskilt stort i år, med tanke på den instabila geopolitiska situationen. Partiledartal, öppna seminarier och möten visar hur unikt Almedalen är och hur det bygger på beslutsfattare och experter från både offentlig sektor och näringsliv som aktivt deltar i och främjar öppna samtal. Så var det även i år.

Min vecka avslutades på Volvos mingel, där koncernchefen Martin Lundstedt modigt framförde en version av Blå Tågets/Ebba Gröns låt "Staten & kapitalet". Detta tema sammanfattar min reflektion över årets Almedalen, där Sveriges framgångar bygger på vår förmåga att samverka mellan näringslivet och staten. Ett närliggande bevis på detta är Ellevios och Volvos pilotprojekt för att ansluta en kommande batterifabrik i Mariestad till elnätet. Tillståndsprocessen har gått fyra gånger snabbare än normalt tack vare nära samarbete med myndigheter och det offentliga.

Tack till alla som deltog i Ellevios program och till alla positiva möten under veckan, särskilt till teamet på Ellevio.

/Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio

Sidan uppdaterad 29 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?