Almedalen onsdag: En plats för nya perspektiv

Ellevio tycker

Saira Alladin poddade med programledaren Jonatan Björck och Anna Möller, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg.

Hela grundtanken med den moderna versionen av Almedalsveckan handlar ju om att alla som är involverade med någon typ av samhällstillvänd verksamhet får ett tillfälle att ses. Årets politikervecka (som jag har hört gotlänningarna själva benämna det) blir mitt femte besök bland Visbys gränder, och jag är helt inställd på kärnverksamheten här: att nätverka, bygga relationer, skapa kontakter för samarbeten och, inte minst, att lyfta blicken. Se helheten och förstå någon annans perspektiv. Lite aha-upplevelser.

Man kan argumentera för att klimatomställningen, som vi är mitt inne i, är den största samhällsförändringen sedan den industriella revolutionen. Krisen fordrar tekniska lösningar, nya beteenden, ett annat sätt att se på resurser och tillgångar, och nya strukturer för hur vi bygger samhällets fundament på ett sätt som tjänar utvecklingen snarare än förstör. 

Det kan man inte göra i en ekokammare. Omger du dig bara med röster som tycker som du och ditt sätt att se på saker ställer du dig utanför. Det krävs enormt mycket förståelse för varandras utmaningar för att samhällets aktörer inte ska motverka varandra. Din egen sanning har ofta en annan tolkning, beroende på vem du frågar.

Jag spelade in en podd i tisdags tillsammans med Anna Möller, Helsingborgs stadsbyggnadsdirektör. Ett mycket intressant samtal där vi diskuterade klimatomställningen i städerna med fokus på Stockholm och Helsingborg. Vi fick frågan om vad vi tycker är viktigt och vad kärnfrågan borde vara i Almedalen. För mig var det ett självklart svar: elektrifiering. Att ersätta olja med el är nyckeln till klimatomställningen, och för att förverkliga uppgiften att minska utsläppen av växthusgaser med hjälp av nya sätt att skapa, sprida och använda energi måste vi som nyckelföretag få förutsättningar att investera i den takt som samhället förväntar sig. 
Men Anna från Helsingborg hade ett helt annat perspektiv. För henne var det viktigt att vi alla lyfter blicken och försöker förstå hur saker och ting hänger ihop. Det är helheten som är det viktiga, inte nischerna. För att vi ska få ihop hela samhällspusslet kommer vi att behöva lägga ett ihop både små och stora bitar, och sådana insikter och samarbeten skapas ju här i Almedalen.

Ett annat perspektiv fick jag deltog i ett samtal ordnat av energiföretaget Uniper. Temat var Framtidens sjöfart, framgångsfaktorer för en fungerande värdekedja för förnybara e-bränslen i Norden. E-bränslen och havsvind är viktiga beståndsdelar i omställningen….men är de oproblematiska? Nja. Det krävs till exempel jättemycket effekt för att producera förnybara e-bränslen för sjöfarten. Hur blir energiåtgången om man ser till helheten? Vilka värden återstår då? Det var nya perspektiv för mig och sådant man måste ha med sig när man planerar. Vikten av sjöfartens och hamnarnas roll i omställningen är ett område jag vill veta mer om, och där elektrifieringen är avgörande för att klara klimatomställningen. Det var jätteintressant att höra.

/Saira Alladin, elnätschef för Ellevio i Stockholm

Sidan uppdaterad 27 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?