Är solceller fortfarande en bra investering?

Solceller

För ett år sedan publicerade vi en text som handlade om hur snabbt solceller blir återbetalda. Mycket har hänt i världen sedan dess. Hur är läget idag? Är det fortfarande lönsamt att investera?

Att skaffa solceller är en stor investering och det är inte konstigt om många tvekar med tanke på världsläget i dag. De höga elpriserna har påverkat återbetalningstiden. Efterfrågan på material har ökat men tillgången minskat, bland annat på grund av världsläget, vilket i sin tur har medfört ökade priser. Så hur ska man tänka? Och hur är läget idag, jämfört med för ett år sedan? 

Anna Werner, vd på svensk Solenergi, menar att det alltid är svårt att veta i förväg huruvida en solcellsanläggning blir lönsam eller ej. Att det dels handlar om elpriset, dels om individuella förutsättningar.

– Men på det stora hela är mitt intryck att lönsamheten fortfarande är god om man installerar solceller i Sverige. Däremot är väntetiderna ganska långa, precis som i resten av världen, på elektroniska komponenter.

Energieffektivisering viktig framtida faktor

Axel Wallin, hållbarhetschef på SBAB Bank, ser positivt på framtida solcellsinvesteringar.

– Solceller har blivit en populär investering för att kunna sänka sina kostnader och är någonting som vi tror kommer att öka. Marknadsvärdet är fortsatt högre på hus som installerat solceller än de som inte har gjort det, säger han till di.se.

Han berättar att banken genomförde en undersökning för en kort tid sedan som visade att dagens husspekulanter allt oftare tittar på vilken energikälla som erbjuds inför sitt bostadsköp.

– Den faktorn kommer bli allt viktigare med tanke på dagens höga energipriser. Därför har de som är på väg att sälja sin bostad, och som gjort energieffektiviseringar, mycket att tjäna på att lyfta fram det i sin bostadsförsäljning.

Återbetalningskalkyl

Erik Wallnér, grundare av Solcellskollen, berättar att han gjorde en överslagsräkning på en solcellsanläggning med en årsproduktion på 10 000 kWh i dec 2022 och jämförde den med år 2020.

– Elpriserna har stor påverkan på återbetalningstiden. De senaste åren har intäkterna gått från strax över 10 000 kronor till över 25 000 kronor. Med en investeringskostnad på runt 150 000 kronor efter grönt avdrag motsvarar det återbetalningstider på mellan fem år (2022 då elpriserna var som högst) och 15 år (2020 då de var som lägst).

Erik Wallnér menar att även om elpriserna varierat mycket bör man se en solcellsanläggning som en långsiktig investering där man även bör räkna på besparingar och intäkter långsiktigt. Han tror inte att de skyhöga elpriserna vi såg 2022 är representativa för hur det kommer att se ut under en kommande 30-årsperiod.

– Det är ingen som vet vad elpriserna blir framöver men en återbetalningstid på 10 år tycker jag låter som en ganska rimlig uppskattning. Sen varierar kalkylen från fall till fall beroende på till exempel takets lutning och väderstreck.

Grönt avdrag och höjd ersättning

När privatpersoner räknar på solcellers lönsamhet får de inte heller glömma skattereduktionen i form av det gröna avdraget, påpekar Cecilia Karlsson, kundansvarig för solenergi på Ellevio.

– Det har höjts och i dagsläget ligger avdraget på 20 procent av arbets- och materialkostnaden. Skatteverket bedömer att 97 procent av kostnaderna för en solcellsanläggning utgörs av arbets- och materialkostnad.

Hon berättar att i takt med att elpriserna ökat så har Ellevio även höjt ersättningsnivåerna för den så kallade nätnyttan som solelskunderna bidrar till.

– Nätnyttan innebär att den överskottsproduktion våra solelskunder matar in på elnätet bidrar till att vi minskar våra nätförluster. Det har att göra med att vi då kan transportera deras el till närliggande kunder, vilket är en kortare sträcka. Och det vill vi ersätta våra solelskunder för.

Kortare ledtider

En annan sak Cecilia Karlsson vill lyfta fram är Ellevios korta ledtider. Hon berättar att efter att man fått in anmälan om solcellsinstallation tar det i snitt två veckor att skicka ett installationsmedgivande.

– I och med att vi har fokuserat på att effektivisera och automatisera hanteringen av solcellsärenden så har vi bland de kortaste hanteringstiderna i branschen, och det är vi jättestolta över!

Intresserad av solceller?

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?