Vad innebär de nya reglerna för Sveriges solcellsägare?

Solceller

Under slutet av mars kom nyheten om att ett nytt regelverk kommer leda till ökade kostnader för de som har solceller på taket. Vi reder ut vad vi vet och hur vi ser att det kommer påverka våra kunder.

Den som har solceller ”för husbehov” klassas som mikroproducent. Det innebär enligt definitionen i Ellagen att:

  1. Du har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere.
  2. Du producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt.
  3. Därmed betalar du inte någon extra avgift för att mata in din el på elnätet.

Under slutet av mars kom besked från Energimarknadsinspektionen, EI, att avgiftsfriheten inte är förenligt med EU-regelverket elmarknadsförordningen. Ei:s bedömning är därför att alla som äger en produktionsanläggning framöver ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el.

Vad innebär det för en vanlig solcellskund?

Svaret är; sannolikt ingenting. En stor majoritet av de som har solceller producerar mindre el än vad man kan plocka ut från elnätet. Man har en säkring, en elmätare och en anslutningspunkt. De som sannolikt kommer påverkas är de kunder som har en större säkring för sin produktion än vad man har för sin elanvändning, en så kallad produktionssäkring.

Ellevios grundinställning är att anläggningar för ”egenproduktion”, alltså det vi klassar som uttagskunder, även fortsättningsvis inte ska betala någon extra avgift för sin inmatning.

Möte med Svensk Solenergi. E.on och Vattenfall

Den 12 april bjöd Svensk Solenergi in Ellevio, E.on och Vattenfall till möte för att diskutera hur vi tolkar Energimarknadsinspektionens beslut att inte längre reducera nätavgiften för små elproducenter. 

Precis som Ellevio, tolkar E.on och Vattenfal Ei:s beslut som att elnätsavgiften endast ska höjas för de som har större säkring för inmatning till nätet (produktionssäkring) än för utmatning från nätet (konsumtionssäkring). Med andra ord är det få av Ellevios kunder som påverkas: cirka 300 abonnenter, framförallt solcellsägare med fastigheter med stora takytor. 

Läs mer om mötet här: Lugnande besked från elnätsbolagen 

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?