Hur snabbt blir dina solceller återbetalda?

Solceller

Foto: Fredrik Karlsson

Att installera solceller är en stor investering och kan för en normalstor villa landa på uppemot 200 000 kronor. Trots denna summa så är det fler och fler svenskar som ser över möjligheten att producera egen el på taket. 1KOMMA5° (tidigare Cellsolar) som är en helhetsleverantör på solcellsmarknaden, bekräftar den starkt ökade efterfrågan på den svenska villamarknaden.

- Vi når ständigt nya rekordnivåer när det kommer till förfrågningar om installation. Incitamenten är många. De höga elpriserna i kombination med det oroliga världsläget har till exempel gjort att fler fått upp ögonen för möjligheten att vara ett mer självförsörjande hushåll, säger Michaëla Hemgren, marknadschef på 1KOMMA5°.

Att gå från att enbart vara konsument till att också vara producent är en betydande investering för en villaägare, men när kan man säga att solcellsanläggningen faktiskt blir återbetalad?

Cellsolar brukar säga att en solcellsanläggning har återbetalat sig efter cirka 10 år, men att det finns flera aspekter som påverkar. I huvudsak handlar det om:

  • Kostnaden du betalar för solcellsanläggningen
  • Hur mycket du sparar på lägre elkostnader
  • Intäkterna du får för såld överskottsel
  • Den ersättning du får för inmatning på elnätet
  • Skattereduktion

Hur ser kundens investering ut och vad kan man spara?

- Givetvis så ser förutsättningarna för produktion olika ut beroende på till exempel var i landet du bor, vad du har för tak och takets exponering för sol och skugga. Men hos en genomsnittlig svensk villa, med en förväntad produktion om 11 000 kWh/år så blir återbetalningstiden cirka 10 år, men om de höga elpriserna kvarstår så kommer återbetalningstiden att förkortas, säger Michaëla Hemgren.

Räkneexempel: 12 kW installerad effekt

Det här kan vara bra att ha i åtanke

Det som kan vara viktigt att ha med sig inför beslutet om att installera solceller, är att man sällan tjänar pengar på en solcellsanläggning utan snarare sparar. Då ersättningen för såld överskottsel är förhållandevis låg, så är det mest lönsamma att i så stor utsträckning som möjligt, själv konsumera den el man producerar.

Är du intresserad av att räkna ut vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellsanläggningen producerar kostar, besök gärna Solelkalkylen.

Solceller ökar värdet på ditt hus

En annan aspekt att väga in är att ett flertal studier visar att solceller ökar värdet på ditt hus. I Sverige utkom nyligen en studie från Svenska Lantbruksuniversitetet, som jämförde huspriser i Sverige med och utan solceller. Studien visar att hus med solceller i snitt ökar i värde med 14 procent. Överlag fann man att, liksom vid renovering, väntas värdeökningen vara högre än priset för solcellsinstallationen.

Intresserad av solceller?

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?