Följ med på resan mot ett fossilfritt samhälle

Nyheter

Fatou Thunblad, rekryteringsansvarig på Ellevio.

Den spännande resan mot ett fossilfritt samhälle sker här och nu. Inte minst på Ellevio som alltid är på jakt efter nya medarbetare. Fatou Thunblad, rekryteringsansvarig, berättar mer om organisationens kompetensbehov. Och så möter vi Anna Gantuya och Christopher Bay – två medarbetare som nyligen hoppat på Ellevios elektrifieringsresa.

– Hos oss får man ett varierat arbete med stora utvecklingsmöjligheter, säger rekryteringsansvariga Fatou Thunblad och berättar att Ellevios kompetensbehov är stort. Elnätsverksamheten behöver förstärka med fler nätplanerare och projektledare för hantering av elnätsinvesteringar men också fler specialister som RPA-utvecklare och kraftsystemanalytiker.   

De tre U:na

Elnätets underhåll, utveckling och utbyggnad är Ellevios fokus och här behövs det fler nätplanerare med kunskap om elkraft och dess anläggningar, berättar Fatou Thunblad. Hon förklarar att ingenjörer i stort är en eftersökt yrkesgrupp, till exempel NMC-ingenjörer som hjälper Ellevio att etablera och utveckla Ellevio Network Management Center.

Det råder också brist på stations- och underhållsingenjörer som arbetar med avhjälpande och förebyggande underhåll och ser till att Ellevios nät och anläggningar fungerar.

Smarta elnät 

Fatou Thunblad berättar att Ellevio gör stora satsningar på att förnya och modernisera elnäten. Nya, smarta elnät förändrar sättet vi distribuerar, konsumerar och till och med hur vi tänker på el i framtiden.

– Det innebär att vi i framtiden kommer att behöva mer kompetens inom data analytics, automatisering och AI.

Slutligen betonar Fatou Thunblad att Ellevio söker betydligt fler roller än de som nämnts ovan. Hennes råd är därför att regelbundet gå in på Ellevios karriärsida för att hålla utkik.

LÄS MER: ”De som väljer energisektorn kommer hitta jobb direkt”

  1. Ellevio är ett bolag som aktivt tar en roll i resan mot ett fossilfritt samhälle.
  2. Ellevio verkar i en framtidsbransch och kommer investera stort framöver.
  3. Ellevio har trygga, engagerade och långsiktiga ägare.
  4. Ellevio har en inkluderande och positiv företagskultur. Det vet vi eftersom vi varje månad genomför så kallade ”medarbetarpulsar”.
  5. Ellevio ger stora möjligheter till lärande och utveckling. Vi uppmuntrar till intern rörlighet. Förra året tillsattes cirka 40 procent av våra öppna lediga positioner av befintliga medarbetare.
  1. Anslutningsingenjör. Bra roll för att lära sig om vår verksamhet då man har många kontakter både internt och extern med kunder och entreprenörer.
  2. Nätplanerare, för såväl lokalnät som regionnät, som tar fram underlaget för det som ska byggas.
  3. Projektledare som har erfarenhet av att leda elnätsprojekt, men kan även vara andra typer av infrastrukturanläggningar. 
  4. Driftledningsingenjör. Sköter övervakning, drift och störningsavhjälpning dygnet runt från vår stora, moderna driftcentral.
  5. NMC-ingenjör. Ny och viktig roll i uppbyggnaden och utvecklingen av vårt nya datakommunikationsnät till våra stationer.

7 frågor till Anna Gantuya, nätplanerare och Christopher Bay, anslutningsingenjör

Berätta om er bakgrund! 

Anna: Min bakgrund är från industriell teknik och produktionsunderhåll på KTH och påbörjade studier på högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik på Umeå universitet. Examen tog jag 2022 från Nackademins elkraftsingenjörsprogram.

Christopher: Jag har en bakgrund inom teknik och ekonomi. Innan och under mina studier på KTH arbetade jag som processutvecklare och processägare inom transportsektorn. Nu är jag civilingenjör inom energi och miljö, med en Master i hållbar energiteknik.

Vad visste ni om energibranschen sedan tidigare? 

Anna: Ärligt talat hade jag inte så bra koll men jag har alltid haft ett stort teknikintresse. Det var min kille som inspirerade mig eftersom han själv arbetar i elkraftsbranschen. Branschkännedomen växte under studietiden. Speciellt efter min praktik då jag fick utföra riktiga intressanta arbetsuppgifter och såg att det fanns stora utvecklingsmöjligheter inom yrket.

Christopher: Jag har länge tyckt energi varit spännande. Det började när jag pluggade på Forsmarks gymnasium, en internatskola, där vi brukade cykla och bada vid utloppet av reaktor 3 kylvatten som pumpades ut i kanal. Sen har jag alltid varit intresserad av hur vårt framtida energisystem ska se ut.

Varför blev det just Ellevio? 

Anna: Jag kom i kontakt med Ellevio när jag jobbade som konsult. Jag lärde känna folk på företaget och trivdes bra med mina arbetsuppgifter. Dessutom hade jag väldigt roligt på jobbet. När nätplanerarrollen dök upp tvekade jag inte att söka. Efter att ha arbetat här i några månader kan jag säga att jag gjort det bästa valet. Jag har alltid velat arbeta med hållbarhetsfrågor och bidra till samhället, och det får jag verkligen nu.

Christopher: Jag blev kontaktad under tiden jag skrev mitt examensarbete, vilket väckte mitt intresse. Elnätet är avgörande för systemet, ungefär som vägar är för biltrafiken: utan tillräckligt med vägar eller filer kan inte bilarna ta sig fram.

Berätta om era yrkesroller och arbetsuppgifter! 

Anna: Som nätplanerare har jag en avgörande roll i att optimera utvecklingen av elnätet. Jag planerar och designar elnätet för olika områden såsom bostads- och handelsområden, industriområden, solcellsparker, batterilager och laddningsinfrastruktur för elfordon.

Christopher: Som anslutningsingenjör är jag projektledare för nyanslutningar, serviceändringar och tillfälliga anslutningar. Jag ser till att koppla ihop produktion med konsumtion, dvs får elen dit där den är efterfrågad.

Berätta om er arbetsvardag! 

Anna: Ibland är jag ute på plats med byggledare/projektledare och ibland arbetar jag på kontoret med ekonomiska frågor och tekniska lösningar. Utmaningen är att det finns så mycket kvar att lära sig eftersom jag är ny på jobbet. Men jag får allt stöd jag behöver och känner mig trygg inför framtiden.

Christopher: Det som är spännande är att ingen anslutning är den andre lik. Så det finns ingen ”one solution fits all”. Utmaningen är att man ständigt blir utmanad i varje ärende.

Skulle ni rekommendera era yrken till andra?

Anna: Här svarar jag ett stort JA! Elkraftingenjörs-utbildningen kan öppna dörrar till ett väldigt flexibelt yrkesliv. Man får jobba med olika arbetsuppgifter och du kommer bidra till samhället och hållbarheten.

Christopher: Absolut, är man intresserad av energi och/eller klimat är det här det händer. 2019 pratade man om att det behövdes ungefär 500 miljarder i investeringar. Nu bara några år senare, pratar vi om det dubbla.

Varför tror ni att det är svårt att hitta folk till branschen? 

Anna: Trots att vår bransch har en så viktig roll i samhället är vi inte bra på reklam och alldeles för blygsamma. Det pratas mycket om elpriser och liknande men alldeles för lite om vikten av att bygga elnät. Innan jag kom till branschen var jag som tjej också lite orolig för mansdominansen i yrket, men jag har hittills aldrig särbehandlats. 

Christopher: Med energi som en av de mest viktiga frågorna i samhället, undrar man varför detta inte återspeglar sig i antalet ansökningar till relevanta utbildningar. Jag tror att svaret är att det finns konkurrens från mer etablerade branscher. Det i sin tur kräver att energisektorn ökar sin synlighet och attraktivitet som arbetsgivare för att locka till sig sökande.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?