”De som väljer energisektorn kommer hitta jobb direkt”

Nyheter

Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på branschorganisationen Energiföretagen.

För att vi ska klara elektrifieringen i samhället krävs rätt kompetens inom flera områden. Det handlar om en mängd yrken som det i dagsläget råder brist på. – De som utbildar sig inom vår bransch hittar inte bara jobb direkt utan bidrar även till att skapa historia och gör gott för framtiden, menar Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen.

Sverige elektrifierar och det genomsyrar det mesta i vårt samhälle just nu.  Olja och kol byts ut mot el och vätgas, bensin-och dieselfordon ersätts med elfordon. Hela infrastrukturen moderniseras. När industrin och transporterna nu ställer om ökar Sveriges elanvändning dramatiskt. Ellevio räknar i sin Elnätsrapport med att fram till 2045 kommer Sveriges elanvändning minst att fördubblas, upp till runt 340 TWh. 

Stort kompetensbehov 

För att möta elektrifieringsvågen krävs mycket ny kompetens. Energimyndigheten har gjort en kartläggning där man lyft fram de 35 mest eftersöka kompetenserna inom olika energiområden. Många av dessa berör just Ellevio då vi har en speciell utmaning där vi behöver fylla på med kompetens för att rusta och bygga ut elnätet.

Det stora kompetensbehovet bekräftas av Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på branschorganisationen Energiföretagen.

– Det kommer att behövas en mängd olika kompetenser. Ingenjörer, folk som arbetar med tillstånd, installation- och byggnation, drift, infrastruktur, projektledare, administratörer och IT-kunniga är bara några exempel.

Extra intressanta målgrupper 

Laddinfrastruktur
För att möta elektrifieringsvågen krävs en mängd olika kompetenser.

I Energimyndighetens kartläggning identifieras också de målgrupper som kan vara extra intressanta för energibranschen. Ett exempel är gruppen yrkesväxlarna som kan söka omställningsstudiestöd från omställningsorganisationerna och CSN.

– Vissa av dem har närliggande kunskaper och behöver bara en påbyggnadsutbildning för att bli anställningsbara. Dit hör till exempel nyanlända ingenjörer. För dem har Luleå universitet ett snabbspår, en ettårig uppdragsutbildning, berättar Greta Hjortzberg och tillägger att de även sett ett ökat tryck på Yrkeshögskolan och Yrkesvux, den senare som vänder sig till vuxna som vill byta karriärspår helt och hållet.

Energi – prioriterat område 

Inom utbildningsvärlden händer det en hel del som berör energibranschen.
Komvux, Yrkesvux eller Yrkeshögskola* är exempel på olika vägar man kan välja för att få en relevant utbildning.

Ellevio är exempelvis stolt partner till Yrkeshögskolan Teknikhögskolan i Karlstad och deras utbildning till Elkraftsingenjör.

Greta Hjortzberg nämner också att Skolverket just nu tar fram ett nationellt Yrkesvuxpaket för distributionselektriker. De planerar även ett 3-årigt pilotprojekt att bedriva Yrkesvux inom Yrkeshögskolan.

– Energi är då ett område som prioriteras. Det här projektet kommer att starta under våren och vi på Energiföretagen har fått lägga in önskemål och berätta vilka roller som är intressanta för branschen.

Samtidigt sticker hon inte under stol med att utmaningen är att få tillräckligt många sökande till de olika energiutbildningarna.

–  För nya utbildningar startar inte om de inte finns tillräckligt många elever.

Positiv bild av branschen 

Ungdomar
Elever på högstadiet och gymnasiet har generellt en positiv bild av energibranschen – men saknar stor kunskap om den.

Greta Hjortzberg är ändå positiv inför framtiden. Hon berättar att Energiföretagen låtit undersöka hur elever på högstadiet och gymnasiet ser på energibranschen.

– Bilden av branschen är generellt sett positiv men det saknas stor kunskap om den. Man känner inte till vår bransch och därför väljer man den inte. Så där har vi en rejäl resa att göra.

Hon pekar också på vikten av informationsinsatser i tidig ålder eftersom undersökningar visar att intresset för energibranschen ökar med ålder och studienivå.

– El och energi är ju jättespännande för barn. De ska kunna få reda på var elen som de använder i sin mobil kommer ifrån. Lärarmaterialet om energifrågor måste uppdateras, lärarna ska utbildas så att de kan knyta an energifrågor till sina respektive ämnen och studievägledarna behöver informeras. Ja, det finns hur mycket som helst att göra.

Måste lägga i en högre växel 

Men det är inte bara barn och ungdomar som bör informeras. Energiföretagens kartläggning visade att när unga väljer yrke så är även föräldrarna ett väldigt viktigt bollplank.

– Vi som arbetar i branschen måste lägga i en högre växel och öka kunskap hos allmänheten om företagen, vilka yrkesroller som finns och vad rollerna innebär. Vi måste berätta vad energin och elektrifieringen gör för nytta för samhället och klimatet, säger Greta Hjortzberg och avslutar: 

– Branschen behöver dela alla fantastiska historier som finns kring energi. Täpper vi igen de här kunskapsluckorna kommer vi inte ha några problem att hitta rätt folk. Det är jag övertygad om!

* Komvux, yrkesvux, yrkeshögskola 

 • Komvux kan man läsa upp sina gymnasiebetyg för att därefter kunna studera vidare på högskola eller universitet.
 • Yrkesvux studerar man endast de ämnen som är relevanta för ett visst yrke och då blir man anställningsbar direkt efter examen.
 • Yrkesvux vänder sig till alla som saknar gymnasieutbildning till skillnad mot Yrkeshögskolan där alla redan har ett giltigt gymnasiebetyg.
 • Elnät– stort kompetensbehov på alla nivåer för att klara den massiva utbyggnaden, inom såväl lokal, region- som transmissionsnät.

 • Vindkraft– förväntas byggas ut kraftigt. Ny arbetskraft behövs vid etablering, drift, underhåll och utveckling.

 • Solkraft – arbetstillfällena här är främst kopplade till etablering av nya anläggningar.

 • Kärnkraft– stora kompetensbehov på sikt vid en potentiell utveckling av nya kärnkraftverk, men även vid förlängd drift av befintliga verk.

 • Batteriindustri – stor efterfrågan i takt med att det blir fler batterifabriker.

 • Järn- och stålindustrin– här finns ett omfattande kompetensbehov när processerna elektrifieras.

 • Fordonsindustri– ökad efterfrågan på kompetens kopplad till elfordon, samtidigt som utbyggnaden av laddinfrastruktur skapar nya jobb.

 • Tillstånds- och analysmyndigheter– kommer öka i takt med nyetablering och utveckling av elnät, ny kraftproduktion och industriella anläggningar.
 1. Det kommer alltid att finnas jobb i energibranschen
  Energibranschen är en växande framtidsbransch. Branschen behöver många nya medarbetare i takt med att elbehovet blir större. Stora pensionsavgångar de närmaste åren förstärker behovet av ny arbetskraft. De flesta som pluggar energiutbildningar får jobb direkt efter examen.
 2. Utan energi stannar allt!
  Utöver att elektrifiera hela samhället har energibranschen en otroligt viktig funktion i allas våra liv. Utan energi i form av el och värme skulle hela samhället stanna upp. Då skulle respiratorerna på sjukhusen inte fungera, alla skulle frysa inomhus på vintern och det skulle inte ens gå att spola toaletterna.
 3. Du är med och gör skillnad i klimatomställningen
  Om du vill göra skillnad på riktigt är det i energibranschen du ska jobba.Fossilfri el och värme är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen och du som väljer att arbeta i branschen är med och skriver historia!
 4. Energibranschen, Sveriges mest attraktiva och jämställda bransch
  Flera år i rad har energibranschen utsetts till Sveriges mest attraktiva och jämställda bransch. Anledningen är att branschen satsar mycket på medarbetarnas utveckling, kvinnor och män har lika möjligheter till karriär, lönestrukturerna är jämställda, få är sjukskrivna och chefstätheten är större jämfört med andra branscher.
 5. Ny spännande teknikutveckling ökar lavinartat
  Teknikutvecklingen sker otroligt snabbt i energibranschen just nu med allt ifrån AI till koldioxidlagring och digitala verktyg som gör det möjligt för kunderna att själva påverka sin elanvändning. Här finns mängder av ny, spännande teknik.
 6. Något för alla
  Visste du att det finns över 400 energiföretag i alla storlekar i Sverige? I branschen finns också en mängd olika yrkesroller. Från dataingenjörer och kommunikatörer till elkraftsingenjörer och drifttekniker. Du hittar rätt utbildning via gymnasiet, yrkeshögskolan, yrkesvux eller högskolan. Allt beror på vad just du vill göra. Det finns ett energijobb för alla!
 7. Bransch i ropet
  Det är roligt att jobba i en bransch som diskuteras flitigt i både traditionella och sociala medier, och av alla från politiker till dina grannar. Alla berörs av energi och många är intresserade av energibranschens utveckling.

  För fler argument se här.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?