Ellevio utmärker sig inom hållbarhet

Nyheter

Att elnäten spelar en viktig roll för omställningen till ett hållbart samhälle håller alla med om idag. Så Ellevio behövs verkligen för Sveriges framtid! Men betyder det att vi automatiskt också är ett hållbart företag? Inte riktigt. Det är något vi arbetar aktivt med varje dag. Här berättar vi hur!

Ellevio vill ta ansvar i hela vår verksamhet. Därför har vi också tagit på oss att följa flera omfattande riktlinjer och standarder för att säkerställa omsorg om människor och miljö i hela verksamheten. Och vi har fått flera riktigt fina omdömen om vårt arbete.

Hållbarhetsarbetet på Ellevio handlar om att ta miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar.

  • Inom miljö handlar det om vår påverkan på klimat och naturresurser.
  • Social hållbarhet handlar om att ta hänsyn till människors hälsa, säkerhet och lika möjligheter och att vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att driva verksamheten effektivt och skapa långsiktigt värde för kunder, samhälle, investerare och medarbetare.

Här är några av de områden där vi har utmärkt oss den senaste tiden.

Ellevio klättrar på hållbarhetslistan Sustainable Brand Index

Ellevio blev en av de främsta klättrarna i den stora varumärkesrankingen Sustainable Brand Index (SBI) 2024. Totalt 432 varumärken i 36 branscher bedömdes och Ellevio klättrade näst mest, endast slagen av klädmärket Houdini. SBI:s egen analys är att framför allt varumärken med lång historia eller betydande samhällsengagemang ökar starkt. Lång historia och samhällsengagemang är epitet som verkligen stämmer på oss. Elnäten är ett modernt samhälles kanske viktigaste infrastruktur, och vår historia sträcker sig faktiskt 300 år bakåt i tiden. Läs mer om Ellevios historia här.

Miljömässig hållbarhet och bidrag till en hållbar framtid

elnätsarbete100 procent hållbara enligt EU-taxonomin
EU-taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Här kammar Ellevio AB hem full pott. Vi omfattas av klassningen och som elnätsföretag anses vår omsättning vara 100 procent grön eftersom vi behövs för att EU:s miljömål ska kunna nås.

Godkänt som ”grön” investering.
Elnätsverksamhet behöver kapital, alltså företag som vill satsa långsiktigt i vår verksamhet. Och nuförtiden vill investerare veta att deras pengar kommer till nytta för en hållbar framtid. Därför har vi satt upp ett ramverk för så kallade gröna obligationer. Den som investerar i våra g​​​röna obligationer kan vara säker på att de pengar man satsar används till projekt som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling nummer 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”. Vårt ramverk har godkänts av en av de ledande oberoende granskarna på detta område, kreditvärderingsinstitutet ISS ESG. Att vi uppskattas av investerare fick vi bevis för i mars 2024 när vi gav ut en grön obligation om 500 miljoner euro. Intresset var mycket stort och vår starka hållbarhetsprofil lyftes fram särskilt.

ISO-certifierad miljöledning
Ellevio AB har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2015. Det är den mest använda certifieringen av miljöledningssystem i världen. Inom miljöledningssystemet säkerställer vi att vi arbetar proaktivt med alla våra viktigaste miljöaspekter, både inom de områden där vi kan bidra positivt och de områden där det finns miljömässiga risker. 

Social hållbarhet och attraktiv arbetsgivare

En av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare enligt Nyckeltalsinstitutet
Varje år rankar Nyckeltalsinstitutet arbetsvillkoren hos 360 stora svenska företag. Bland annat kartläggs sjukfrånvaro, friskvård, lön, kompetensutveckling, chefsstrukturer och karriärmöjligheter. Vi har varit topp - 3 flera år i rad.

På topp-100-listan över mest eftertraktade arbetsgivare 
Varje år publicerar Academic work undersökningen Young Professional Attraction Index där studenter och akademiker i början av karriären svarar på vilken arbetsgivare de helst skulle vilja jobba hos och vad som gör en arbetsgivare attraktiv. 2023 svarade nästan 3 800 personer och Ellevio kom för första gången med på topp-100- listan – på plats 76. Det kanske inte låter så stort men för ett i sammanhanget okänt varumärke som Ellevio är det riktigt, riktigt bra. I topp hamnade Spotify, Google och Ikea. TV4 rapporterade.

Årets Karriärföretag 2023
Ellevio har jobbat i flera år för att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser och 2023 blev vi årets Karriärföretag. Det är en fin bekräftelse på vår målmedvetenhet. Vårt ansvar att driva elektrifieringen och klimatomställningen kräver en motiverande företagskultur. Karriärföretagen är en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Ambitiös rapportering för öppenhet och jämförbarhet

Elnätsarbete höstVi vill att det ska vara hög kvalitet på det vi berättar om kopplat till vårt hållbarhetsarbete. Och vi vill att det ska gå att jämföra med andra företag. Därför följer vi de frivilliga globala rapporteringsinitiativen GRI (Global Reporting Initiative) och TCFD (Taskforce on Clime Related Disclosures). De innebär att vi presenterar en mängd nyckeltal och analyser av hur vi påverkar människor och miljö. Allt presenteras i vår års- och hållbarhetsredovisning. 

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?