Ellevio tycker

Ellevio tycker

Fyra energiuppmaningar till svenska EU-parlamentariker

Håll fast i EU:s klimat- och tillväxtpaket Fit for 55, skapa goda förutsättningar för utvecklingen av EU:s inre energimarknad – och värna sammanhållning, alliansbygge och samverkan. Det är några av de viktigaste uppmaningarna till nya och gamla europaparlamentariker enligt Ellevios samhällspolitiske chef Henrik Bergström.

Läs hela nyheten