Lastbalansering - smart ur både ett säkerhets- och elnätsperspektiv

Elbil och laddning

I takt med att samhället ställer om till fossilfritt så är efterfrågan på laddboxar och större laddlösningar, till exempel i bostadsrättsföreningar, för elbilar stor. Vi redogör varför så kallad lastbalansering är ett bra tillägg, både ur ett säkerhets- och kostnadsperspektiv, men även hur det påverkar elnätet positivt.

Vad är lastbalansering?

Lastbalansering är ett smart system för att skydda fastighetens huvudsäkringar och optimera elbilsladdningen. Benämningarna kan vara olika, ibland kallas lastbalanseringen även för ”lastvakt” eller ”effektvakt”, men gemensamt för denna funktion är att laddboxen håller koll på hur mycket fastigheten förbrukar i realtid och sedan dynamiskt anpassar effekten som bilen laddas med mot den effekt som finns tillgänglig.

Lastbalansering är ett bra alternativ både för villan och för större laddlösningar, till exempel i bostadsrättsföreningar. Möjligheten för lastbalansering finns idag i de flesta laddboxar.

Hur fungerar lastbalansering?

En elmätare mäter hur mycket el du använder i ditt hem. Ju fler saker du använder samtidigt, desto mer eleffekt behövs. Hur mycket el du kan använda på en och samma gång beror på vilken huvudsäkring du har. Ett vanligt hushåll är normalt säkrat till 20-25 Ampere, medan större fastigheter oftast har en högre säkringsstorlek.

Med lastbalansering kommunicerar laddboxen och elmätaren med varandra. Det innebär att elen används så effektivt som möjligt, utan att säkringarna i din elanläggning blir överbelastade. På kvällen kanske du lagar mat, ser på tv, diskar och kör en tvättmaskin samtidigt – då blir det inte så mycket kraft över till din laddbox.

Lastbalanseringen ser till att effekten på laddboxen automatiskt ställs ner vid risk för överlast. Huset prioriteras alltid före billaddningen. För denna funktionalitet installeras en extra elmätare vid inkommande elcentral som kommunicerar trådlöst med laddboxen.

Extra viktigt för fastighet med flera laddstationer

Samma sak gäller för en fastighet med flera laddstationer för elbilar. Om alla dessa laddplatser tillåts ladda på max samtidigt, är risken stor att säkringen i fastigheten inte kommer att räcka till och proppen går. Det är just denna problematik som lastbalansering löser.

Med lastbalansering så anpassas laddeffekten utefter hur mycket el som förbrukas i fastigheten, till exempel om bara några få bilar laddar samtidigt så får alla full effekt. Men, om det blir fler bilar som ska laddas så dras laddeffekten ner på varje laddplats.

Undvik onödiga kostnader

Om du ska köpa en laddbox till villan eller ska installera en större laddlösning, till exempel i en bostadsrättsförening, så rekommenderar vi på Ellevio att du köper laddbox med lastbalanseringsfunktion. Inte bara för att laddningen blir mer säker, utan även för att undvika onödiga kostnader med att öka upp huvudsäkringen.

– Då lastbalanseringen optimerar effektuttaget mot huvudsäkringen nyttjas abonnemanget väl, vilket kan medföra att man kan klara sig på en lägre säkringsnivå, säger Fredrik Gustafsson, chef för elbilsladdning på Ellevio.

Varför är lastbalansering viktigt ur ett elnätsperspektiv?

I takt med att Sverige elektrifieras så ökar behovet både av mängden el och av effekt. Totalt sett har Sverige under lång tid haft ett stort överskott av elproduktion. Mängden el har räckt till för att även ha en betydande elexport, och så lär det förbli under de närmaste åren.

Däremot kan det bli trångt i nätet vissa tider när mycket el används samtidigt. Framöver kommer en rejäl förstärkning av elnätet att ske, men det är komplexa projekt som tar tid och är dyra.

– Tills förstärkningarna är på plats är det därför nödvändigt att vi försöker kapa effekttopparna för att möjliggöra den utökade elektrifieringen. Men även senare är det samhällsekonomiskt smart att köra elnätet mer effektivt och att alltså minska skillnaderna i elanvändning över dygnets timmar. Sammanfattningsvis kan man säga att lastbalansering är bra både för elnätet och för din ekonomi, avslutar Fredrik Gustafsson.

  • Ta del av vår guide om du är osäker på vilken säkringsstorlek du har.
  • Se våra priser och abonnemang om du är intresserad av att veta mer om elnätspriserna i just ditt område. 
  • Funderar du på laddbox till villan? Tillsammans med Eways erbjuder vi ett brett sortiment av laddboxar med tillbehör, allt för att passa dina behov. Läs mer här!
  • Behöver ert företag eller förening laddplatser för elbilar? Även här samarbetar vi tillsammans med Eways och är med dig från första kontakt till att laddplatserna är redo att användas. Läs mer här!

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?