Vad har ni för ansvar i elnätet?

Är ni fastighetsägare och vill få reda på ert ansvar i elnätet? Här förklarar vi vad som gäller och vem som har ansvar för vad.

Ansvarsomraden i elnatet_1000.jpg

 • Ellevios-ansvar-600.png
 • Kundens-ansvar-600.png

Ansvar för fastighetsägare eller styrelse i en bostadsrättsförening

Anläggningsinnehavare äger eller råder över en elanläggning. Det innebär att ni behöver ha tillräckligt med kunskap om anläggningen för att det elinstallationsföretag ni anlitar ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.

Ni ansvarar för följande i anläggningen:

 • säkringar
 • att mätartavlor och alla fasta installationer i elanläggningarna är korrekt installerade och inte innebär risk för olyckor eller skador
 • ordna med kabelväg invändigt (som montage av kabelstegar, ankarskena och ankarjärn)
 • att åtgärda påtalade brister
 • att elmätaren är lättåtkomlig för Ellevios servicepersonal
 • att anmäla arbeten som påverkar vår möjlighet att samla in mätvärden, se nedan viktigt att tänka på
 • att bekosta schaktarbete på egen fastighet samt att lägga kabelskyddsrör - vid nyanslutning och förändringar på inkommande elkabel
  • Arbete på den inkommande elkabeln till fastigheten (serviskabel) får bara Ellevio och våra samarbetsparter utföra arbete på

Elanläggningarna måste vara byggda enligt våra tekniska anvisningar.

För att utföra elinstallationsarbete behöver ni anlita ett elinstallationsföretag som är registrerade på elsakerhetsverket.se.

Vi rekommenderar att ni ser till att ert elinstallationsföretag gör en tillhörighetskontroll innan andra lägenhetsinnehavare flyttar in. Ni ska känna er trygga med att elinstallatören har anmält rätt uppgifter till oss, så rätt elmätare mäter elförbrukningen till rätt lägenhet.

Ellevios ansvar som elnätsföretag

Vårt ansvar som elnätsföretag är

 • att se till att elen kommer fram till fastigheten
 • att samla in mätvärden. Därför är du som ägare av en elanläggning skyldig att ha mätaren lättåtkomlig. En elanläggning som inte är godkänd får inte vara uppkopplad mot elnätet.
 • mark- och elarbete utanför din tomt
 • kabelskåp och nätstation
 • elmätaren.

Viktigt att tänka på vid Rivnings- och ROT arbete

Byggnad som ska rivas

 • Er elinstallatör ska skicka in avslut på samtliga anläggningar som berörs så att vi kan plocka hem vår elmätare innan rivning påbörjas
 • Läs mer här: Ändra elanläggningar

 ROT-arbete

 • Ska befintlig mätplats förändras så ska elinstallatör avsluta anläggningen
 • Ska mätplats vara kvar men kunder flytta ifrån - säkerställ att kunder aktivt anmäler avflytt.
 • Ska kunder bo kvar men flyttas runt – säkerställ att kunder anmäler inflytt och avflytt så att kund betalar för rätt förbrukning
 • Läs mer här: Ändra elanläggningar

Vid återupprättande av ny mätplats

Inkoppling av tillfällig anslutning

 • Säkerställ att den inte kopplas mot befintliga anläggningar. Risk för dubbeldebitering.
 • Läs mer här: Tillfällig anslutning

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?