Så fungerar det

Är ni som bostadsrättsförening nyfikna på att skaffa solceller? Solceller är ett bra sätt att producera egen el och bidra till ett mer hållbart samhälle. Tekniken har dessutom blivit billigare och det finns olika stöd att få för att installera solpaneler.

Hur fungerar solceller?

När solen skiner omvandlar solcellerna solljuset till el. Den kan ni använda i er fastighet. Om solen inte skiner, eller om ni använder mer el än vad ni producerar, kan ni fortfarande köpa el.

Producerar era solceller mer el än vad ni behöver förs överskottselen in på elnätet. Ni kan också lagra elen i ett batteri och använda den vid ett senare tillfälle. Är ni intresserade av att lagra el finns det information från Elsäkerhetsverket om vad ni behöver.

solceller på flerbostadshusVarför ska vi välja solceller?

Det finns flera anledningar till att välja att installera solpaneler på ert tak. De vanligaste är för att minska elkostnaderna och för att göra miljön en tjänst.

 • Solceller är i första hand till för att minska era elinköp.
  Ju mer ni producerar och som ni själva kan använda, ju mindre el behöver ni köpa från elnätet. Ibland kommer ni producera el som ni inte själva hunnit använda, den matas då in till elnätet. För den elen får ni dels en ersättning från oss som elnätsföretag men även från ett elhandelsbolag som köper elen.
 • En annan anledning till att skaffa solceller är för miljöns skull.
  Vi har idag el i Sverige som är bra för miljön men då vårt elnät sitter ihop med övriga Europas elnät, där el från kol och gas är vanligt, cirkulerar inte bara grön el i våra ledningar. Kan vi däremot producera mer grön el kommer elen bli grönare i både Sverige och i Europa.

Kan vi ha solceller?

Hur mycket el ni kan producera beror till exempel på var i landet ni bor, vilket väderstreck som solpanelerna placeras i och vilken lutning det är på taket. Ni kan se om solpaneler är en bra idé för just er och er fastighet genom att använda solkartan från Svensk Solenergi.

Beroende på vilken storlek er säkring har, påverkas storleken på er produktionsanläggning och hur mycket el ni kan producera. I tabellen ser ni på ett ungefär hur mycket el som maximalt går att producera i förhållande till huvudsäkringen.

Vill ni producera mer el kan ni behöva byta storlek på huvudsäkringen. Diskutera era förutsättningar med en solcellsleverantör när ni planerar er produktionsanläggning.

Ni kan också läsa mer på Energimyndighetens webbplats.

Er säkringsstorlek (trefas)

Max produktionseffekt

16A

17,3 kW

20A

17,3 kW

25A

17,3 kW

35A

24,2 kW

50A

34,6 kW

63A

43,5 kW

80A

55,4 kW

100A

69 kW

125A

86,5 kW

160A

110 kW

200A

138,5 kW

250A

173 kW

Följande ska vara uppfyllda för att ni ska räknas som en mikroproducent:

 • Er installerade produktionseffekt (växelriktareffekt) är max 1 500 kW och får inte överstiga maximalt tillåten uttagseffekt för er mätarsäkring
 • Inmatning av överskottsel till elnätet sker vid samma elmätare som vid uttag av el

Vilka solceller passar oss?

Innan ni väljer utrustning är det viktigt att läsa på. Det finns flera olika typer av solceller, så jämför dem gärna.

Bra att veta när ni läser på om solceller:

 • Jämför priset per watt för komplett anläggning
 • Jämför produktgarantier och prestanda
 • Jämför solcellspanelernas utseende
 • Bara certifierade paneler och växelriktare godkänns för nätanslutning i Sverige. Energiföretagen listar granskade växelriktare som får användas i Sverige.

Tänk också på

 • att ta in en offert för att köpa er solcellsanläggning och en för arbetet med installation. Energimyndigheten har tagit fram mallar för inköp som vi rekommenderar att ni använder.
 • att det finns flera krav som er solcellsinstallation måste uppfylla. Till exempel behöver den motsvara våra tekniska krav för att vi ska kunna godkänna och elnätansluta din anläggning.

Hos branschorganisationen Svensk Solenergi hittar ni solcellsleverantörer.