Klart att producera egen el

När elmätaren är bytt eller omkonfigurerad aktiveras solcellsanläggningen och ni kan börja producera egen el.

Nu är er solcellsanläggning i gång. Så fort elmätaren är bytt eller anpassad aktiveras er solcellsanläggning och ni kan börja producera egen el. Då kan vi också registrera hur mycket el som ni matar in till elnätet.

Vill ni kunna följa allt vad era solceller producerar innan ni själva använder det behöver ni en egen mätare eller app som är placerad nära växelriktaren. Hör med er solcellsleverantör vad som gäller.

Ni får ett nytt avtal med Ellevio

När er solcellsanläggning aktiveras får ni ett nytt elnätsavtal från oss.

Att mata in överskottsel till elnätet kostar inget extra så länge ni uppfyller kraven för att vara en mikroproducent. Då får ni ett avtal med Mikroabonnemang max 63A alternativ Mikroabonnemang över 63 A beroende på er befintliga säkringsstorlek. Båda abonnemangen är för näringsverksamhet med moms.

Den el ni inte själv kan använda - ert överskott - matas in på elnätet till våra kunder i er närhet. Våra kostnader för förluster och eltransport genom elnätet till dessa kunder minskar därmed - vi får en så kallad nätnytta. Från Ellevio får ni ersättning för den nätnytta ni bidrar med.

Har ni installerat en produktionseffekt över 17 kW och som är högre än befintlig uttagseffekt så lever ni inte upp till villkoren för Mikroproduktion. Se då aktuella abonnemang för inmatning och produktionsersättning vid inmatning på respektive elnätsområde.

Se över ert befintliga elavtal med ert elhandelsföretag

När en produktionsanläggning installeras och ni blir mikroproducent, måste elen matas in och ut i samma anslutningspunkt. Den el ni som mikroproducent matar in i eller tar ut från elnätet rapporteras med timmesupplösning till ert elhandelsföretag i enlighet med gällande regelverk för mätning av en anläggning som producerar el. Detta kan komma att påverka prissättningen i ert befintliga elhandelsavtal för er elanvändning, eftersom ert elhandelsföretag mottager timvärden från oss. Ni bör kontakta ert elhandelsföretag för mer information om ert elhandelsavtal för den el ni tar ut från elnätet.

Ersättning från ett elhandelsföretag

Ni kan sälja er överskottsel till vilket elhandelsföretag som helst. Om ni inte själva gör ett aktivt val måste ert nuvarande elhandelsföretag som ni köper el av enligt lag ta emot överskottselen från er produktionsanläggning. Det kallas för mottagningsplikt och gäller för anläggningar med förnybar energi (sol, vind eller vatten) upp till 100A.

För produktionsanläggningar över 100A eller enbart batterier behöver ni kontakta ett elhandelsföretag för att ha möjligheten att sälja eventuell överskottsproduktion.