Dags att installera solceller

När din elinstallatör har fått ett installationsmedgivande från oss kan ni påbörja installationen av solpanelerna.

Oavsett om du valt en totalentreprenör eller inte så är du som äger en solcellsanläggning ansvarig för den. Det innebär att det är du som godkänner installationen – därför är det viktigt att ställa de frågor du behöver veta innan det är klart.

Viktigt att veta om installationen

1. Sätt inte i gång din solcellsanläggning förrän vi har bytt elmätaren

Om du sätter i gång din solcellsanläggning innan vi bytt eller ändrat elmätaren kan den el du matar in på elnätet registreras som den el du köper. Därför är det viktigt att elmätaren har blivit anpassad så den registrerar både köpt och överskottsel.

2. Se till att din solcellsanläggning är säker

Elinstallatören måste kontrollera att solcellsanläggningen är säker. Var noga med att kontrollen ingår i den dokumentation som elinstallatören lämnar till dig när installationen är klar.

Vid din elmätare ska det finnas en brytare, även kallad elkopplare. Det ska också finnas en märkning för risk av bakspänning från solcellsanläggningen. Det här behöver du se till att din elinstallatör har installerat och satt upp innan du godkänner solcellsinstallationen.

Här kan du se brytare och märkning:

brytare och märkning

Du är ansvarig för dina solceller

Det här är ditt ansvar när du har en solcellsanläggning:

  • Att installationen är korrekt och enligt svensk standard
  • Att anläggningen fungerar på ett säkert sätt
  • Att mätplatsen är i sånt skick så att byte av mätare går att genomföra.
  • Underhållet av solcellsanläggningen

Ditt ansvar och säkerhetsrisker - Elsäkerhetsverket.

Vanliga frågor och svar under installationen

den här sidan, under rubriken Elmätare som kräver byte, listar vi vilka elmätare som behöver bytas ut. Dessa elmätare är av en äldre generation som inte klarar av att registrera mätvärden åt två håll, alltså mätvärden för både elanvändning och överskottsproduktion.

Vid behov av mätarbyte kommer vår entreprenör att byta elmätaren inom 2 veckor efter att vi fått in en färdiganmälan.

Nej. För att byta elmätaren behöver vi veta att anläggningen är redo att anslutnas vilket vi först vet när installatören skickar in färdiganmälan.