Efter installationen

Innan du kan använda din solcellsanläggning ska elmätaren kunna ta emot och mäta din överskottsproduktion av el.

Elektrikern skickar in en färdiganmälan

När din solcellsanläggning är färdig och provkörd av en elinstallatör behöver vi en färdiganmälan. Innan du får börja använda din solcellsanläggning ska elmätaren kunna ta emot och mäta elen du matar in till elnätet, det vill säga din överskottsproduktion.

Det är viktigt att din solcellsanläggning är avstängd, det vill säga frånkopplad, före mätarbytet eller konfigurationen. Annars kan överskottselen registreras som el som du använder och ska betala för.

Du kan behöva byta elmätare

Du behöver en elmätare som kan registrera mätvärden åt båda hållen. Det innebär både hur mycket el du matar in till elnätet och hur mycket el du använder från elnätet. När vi fått in färdiganmälan ser vi över om vi behöver byta din elmätare eller om vi bara behöver anpassa mätarens inställningar.

Behöver din elmätare bytas ut kontaktar vi dig. Behöver du inget mätarbyte kommer vi beställa en anpassning av elmätaren så att den kan registrera mätvärden åt båda hållen.

Så länge du inte gjort några andra ändringar än installationen av din solcellsanläggning är det kostnadsfritt.

Elmätare som kräver byte

Elmätare (max 63A) som kräver mätarbyte är mätare av fabrikaten:

  • Actaris
  • Addax
  • AEM
  • Enermet
  • Itron
  • Landis & Gyr

Behöver vi byta din mätare tar det cirka två veckor från att vi får färdiganmälan till att vi har bytt din elmätare och du har en aktiv anläggning.

Vanliga frågor och svar efter installationen

Du kommer att få ett SMS från oss på Ellevio när elmätaren är konfigurerad att ta emot din överskottsel så du kan starta din solcellsanläggning. Det är därför viktigt att vi har korrekt kontaktuppgifter till dig. Besök Mina sidor och se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

I de fall elmätarbyte krävs så kommer vår tekniker i samband med elmätarbytet meddela när du kan starta din solcellsanläggning, och du behöver inte invänta SMS från Ellevio. Har du redan en elmätare av märket Sagemcom så kan du starta din anläggning i samband med att installatören skickar in en färdiganmälan till oss.

Det kan dröja några dagar innan du ser din nya solcellsanläggning på Mina Sidor.

När du har en aktiv solcellsanläggning och solen lyser så kommer den el du använder i första hand från din solcellsanläggning. Behöver du mer el än vad din solcellsanläggning genererar så kompletteras det med el som du köper från valfri elhandlare. Om din solcellsanläggning producerar mer el än vad du själv använder så kommer överskottet föras in till elnätet, vilket benämns överskottsproduktion. Överskottsproduktionen mäts av Ellevios elmätare, som du sedan får ersättning för av den elhandlare du valt.

Utöver den el du säljer till valfri elhandlare så får du även en ersättning från oss på Ellevio för inmatning på elnätet, mer kallad nätnytta. Ersättningen kommer automatiskt och information om ersättningen hittar du i våra prislistor nedan:

Mikroproduktion 16-25A

Mikroproduktion 35-63A

Din överskottsproduktion, alltså den el som dina solceller producerar och som du inte använder i realtid förs över till elnätet, och kan inte sparas och användas vid ett senare tillfälle. Om du vill lagra din överskottsproduktion och använda vid ett senare tillfälle så finns det möjlighet att installera ett batteri.

Om du vill installera ett batteri för att kunna lagra din överskottsproduktion så behöver du kontakta en elektriker som anmäler det till oss på Ellevio.

Du kan själv välja vem du vill sälja din överskottsproduktion till. I Sverige så har vi enligt ellagen mottagningsplikt för anläggningar på max 100A, vilket innebär att det elhandelsföretag som du har för din elkonsumtion måste ta emot mätvärden för din överskottsproduktion. Det är dock viktigt att du själv säkerställer att ditt elhandelsavtal innehåller ersättning för överskottsproduktion, annars kan din ersättning gå förlorad.

Elnätsföretag besiktigar inte solcellsanläggningar, utan det är ytterst ditt eget ansvar som anläggningsinnehavare att ha en solcellsanläggning som är säker. I samband med installationen så måste installatören kontrollera att solcellsanläggningen är säker. Var noga med att kontrollen ingår i den dokumentation som installatören lämnar till dig när installationen är klar.

Om din utökning innebär att du samtidigt byter växelriktare, eller vill att befintlig växelriktare ska kunna mata in med högre effekt till elnätet än vad du redan anmält behöver den installatör du anlitat anmäla detta till oss så vi kan se att elnätet klarar att ta emot den utökade kapaciteten. Om du vill bygga ut din solcellsanläggning, men att du behåller befintlig växelriktare på samma effekt så behöver du inte anmäla det till Ellevio.

På Mina Sidor kan du följa vad din solcellsanläggning har för överskottsel. Utöver detta, kan du i Ellevios app se följande:

  • Överskottsproduktion: Hur mycket el som du matar ut på elnätet och säljer (mäts av Ellevios elmätare)
  • El från elnätet: Hur mycket el som du använder från elnätet (mäts av Ellevios elmätare)
  • Total solproduktion: Om du har en växelriktare av varumärkena SolarEdge eller Fronius så är det möjligt att se din totala solproduktion i appen
  • Uppskattad klimatbesparing innevarande månad

Läs mer och ladda ner appen här

Om vi behöver byta din elmätare så kan det ta upp till 2 veckor tills en av våra tekniker kommer och byter din elmätare. När elmätaren är bytt kan du kan du slå på din solcellsanläggning. Om elmätaren istället enbart behöver omkonfigueras så gör vi det vanligtvis inom 1 vecka. Vid omkonfiguration så behöver du invänta ett SMS från Ellevio som bekräftar att du kan starta din solcellsanläggning. Se även fråga: När kan jag starta min solcellsanläggning?

Om din elmätare sitter inomhus så behöver en person som är över 18 år vara på plats för att visa oss var elmätaren sitter. Om din mätare sitter tillgänglig för oss, till exempel utomhus i ett mätarskåp, så behöver du inte vara hemma.

Via Mina sidor och Ellevios app kan du följa din överskottsproduktion. För att se hur mycket el du köper och säljer behöver du vända dig till den elhandlare du valt. I många fall har även solcellsinstallatörerna en egen app som registrerar mätvärden för din solcellsanläggning.