Våra sponsringssamarbeten

Syftet med vår sponsring är

  • att engagera oss i lokalsamhället där vi verkar,
  • att visa upp Ellevio som ett företag med starka värderingar samt
  • att förtydliga ansvaret vi tar för utvecklingen av framtidens energisamhälle.

Ellevios samarbeten för ökad jämställdhet - Switch

Varför är det fortfarande mest män inom tekniska yrken? En jämnare könsfördelning och en mer jämställd energibransch är inte bara bra för återväxten och utvecklingen, det är också viktigt för samhället. Det borde vara självklart, men vad står i vägen? Handlar det om avsaknad av förebilder? Handlar det om brist på självförtroende? Eller kan det helt enkelt bero på att tekniska yrken och arbetsplatser inte upplevs som tillräckligt attraktiva?

För att få nya perspektiv på jämställdhetsfrågor har vi därför startat Switch – ett jämställdhetsinitiativ.

Vi har medvetet valt att samarbeta med organisationer med helt andra infallsvinklar och erfarenheter i de här frågorna än energibranschen. Vi på Ellevio har en bit kvar för att nå en jämn könsfördelning och vi behöver bredda kunskapen för att kunna förändra något. Vi behöver ta del av nya perspektiv som leder till proaktiva lösningar för att göra branschen mer attraktiv för kvinnor.

Våra samarbetspartners – Stockholms fotbollförbund och S:t Eriks-Cupen, Female Legends, ett community inom e-sporten, och musiklägret Popkollo – arbetar för att skapa bättre förutsättningar för tjejer att utvecklas inom fotboll, e-sport och musik. Det är tre områden där det idag är betydligt fler manliga än kvinnliga utövare. Vi hoppas och tror att vårt samarbete kan bidra till att stärka deras verksamhet och att vi tillsammans hittar nya lösningar och bidra till en positiv utveckling i branschen och samhället i stort.

Våra sponsringssamarbeten

Här hittar du enkelt länkar till våra samarbeten och kan läsa mer om deras verksamhet:

 

Kontakt gällande sponsring

Vill du veta mer om vår sponsring eller tror att vi skulle kunna samarbeta kring sponsring så kontakta sponsring@ellevio.se