Så här läser du din faktura

Behöver du hjälp med att tolka din elnätsfaktura? Här förklarar vi fakturans olika delar och reder ut alla begrepp för att du enklare ska förstå vad som ingår i kostnaden.

Varje månad skickar vi på Ellevio en faktura till dig. Vill du hitta kopior på dina fakturor eller se om du betalat? Logga in på Mina sidor (högst upp till höger - knappen Logga in) eller i Ellevio-appen.

Vår faktura består av två sidor:

Sida 1 av fakturan

Här finns all information du behöver för att kunna betala din elnätsfaktura. Behöver du kontakta oss med frågor om fakturan ska du uppge ditt kundnummer.

fakturaforklaring_fram_2022_feb.png

1. Kundnummer

Här hittar du ditt kundnummer. Ha gärna kundnumret nära till hands när du kontaktar oss så kan vi hjälpa dig snabbare.

2. Information om din betalning i korthet

Här har vi sammanställt information om hur mycket du ska betala och när fakturan senast ska vara betald. Du kan också se vilket bankgironummer och OCR-nummer du ska använda vid betalning. Har du frågor kring din faktura kan du kontakta vår kundservice.

3. Alla uppgifter för betalning

Här hittar du samtliga uppgifter du behöver för att kunna betala fakturan, både i Sverige och om du befinner dig utomlands.

4. Betalningsmottagare

Ellevio AB.

Sida 2 av fakturan

fakturaforklaring_bak_2022_feb.png

1. Elanvändning

I diagrammet kan du se hur mycket el i kWh du har använt de senaste 13 månaderna. Under diagrammet kan du se vår uträkning för hur mycket el du förväntas använda under ett år. Det du betalar till oss är för ditt abonnemang och transportkostnaden för elen till dig.

2. Fast och rörlig elnätskostnad

Fast elnätskostnad är en fast avgift du betalar varje månad för att vara ansluten till elnätet. Den är baserad på vilket abonnemang och vilken säkring du har. Ditt abonnemang och storleken på din säkring hittar du längre ner på fakturan under rubriken "Anläggningsinformation".Den rörliga elnätskostnaden är en transportkostnad för elen och varierar beroende på hur mycket el du har använt. Elnätskostnaden är beroende av var i landet du bor, ofta är det dyrare i glesbygd än tätort.

3. Energiskatt

Du betalar skatt på elen du använder per kilowattimme, så kallad energiskatt. Energiskatten betalar du till oss på Ellevio. Vi betalar den sedan vidare till Skatteverket.

4. Mätarställning

I varje bostad finns en elmätare som läses av automatiskt. Här ser du den mätarställning som vi har fått från din elmätare som visar hur mycket el du har använt.

5. Information om anläggningen

  • Anläggningsadress – adressen till var din anläggning och/eller mätaren finns.
  • Abonnemang/Fas x säkring – här ser du ditt abonnemang och antalet faser samt vilken huvudsäkring du har.
  • Elmätarnummer – identifieringsnummer för din elmätare som registrerar hur mycket el du använder.
  • Mätmetod – berättar hur ofta vi mäter hur mycket el du har använt.
  • Anld id (anläggnings-ID) – är en unik sifferkombination för fastigheten och din anläggning
  • Områdes id – visar var i Sverige din anläggning finns.
  • Elområde – visar var din anläggning finns i Svenska Kraftnäts uppdelning av elnätet. Hur mycket du betalar är beroende av elnätets kapacitet mellan områdena.

6. Fakturaförklaring

På din faktura hittar du en kort förklaring av din elräkning och beskrivning av din totala elkostnad.

7. Mer information

Här har vi samlat information om Mina sidor, hur du enklast kan få svar på de vanligaste frågorna och kontakt till oss i olika ärenden.

Om du har solceller på taket och producerar egen el kommer du att få en faktura både för transporten av elen du använt och ersättning för eventuell överskottsel. Det betyder att vi betalar för den el som du har producerat men inte själv använt och som matats in på elnätet.

Sida 1

Elnät och produktion

Här hittar du en sammanställning av vad du ska betala för elnätet. Du kan också se hur mycket ersättning du eventuellt får för din överskottsel som skickas ut i elnätet.

Faktura_2020_maj_konspro-framsida_ram.jpg

Tänk på att den största ersättningen bör du få från ditt elhandelsföretag som köper din överskottsel.

Sida 2

Fakturaspecifikation

Här visar vi din eventuella överproduktion, det vill säga hur mycket el du har matat ut i elnätet som dina solceller har producerat. Det kallas för nätnytta och du får ersättning från Ellevio för den överskottsel du bidrar med.

Faktura_2020_konspro-baksida_ram.jpg

Vi mäter inte hela din produktion utan endast hur mycket el du matar ut på elnätet.

Logga in på nya Mina sidor

Den 15 juni lanserar vi en ny version av Mina sidor. Här kan du följa din elanvändning, se dina fakturor och mycket mer. Välkommen in!

Logga in

Vanliga frågor och svar

Nej det kan du inte. Du kan få din faktura varje, varannan eller var tredje månad.

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig, det gör du genom att klicka på "Kontakta oss här" nedan. Tänk på att vi behöver få ditt kundnummer alternativt ditt personnummer/organisationsnummer för att kunna hjälpa dig.

Ja du kan få din faktura varje, varannan eller var tredje månad.

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig, det gör du genom att klicka på "Kontakta oss här" nedan. Tänk på att vi behöver få ditt kundnummer alternativt ditt personnummer/organisationsnummer för att kunna hjälpa dig.

Ja, kontakta vår kundservice så hjälper vi dig. Det gör du genom att klicka på "Kontakta oss här" nedan.

Tänk på att vi behöver få ditt kundnummer alternativt ditt personnummer/organisationsnummer för att kunna hjälpa dig.

Text uppdaterad: 12 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?