Var ska bilen laddas?

Elbil och laddning

Vi är mitt uppe i elbilsboomen och tidigare frågetecken kring pris och räckvidd är nu borta - nu vill alla ha laddning. Vad gör Ellevio för att det ska bli fler laddplatser i Sverige?

Vi står inför en av de största samhällsomställningarna någonsin; vi ska gå från fossilt till fossilfritt på relativt kort tid. Elbilsförsäljningen slår nya rekord varje månad och antalet laddbara fordon förväntas uppgå till 2,5 miljoner år 2030. Det kan jämföras mot dagens cirka 350 000. För Ellevio som elnätsbolag är trenden tydlig: tillgång till publik laddning måste komma på plats så fort som möjligt.

– På Ellevio märker vi av den kraftigt ökade efterfrågan på anslutning av laddplatser och mycket har hänt på kort tid. Men, vi måste vi bli snabbare om samhället ska elektrifieras i den takt som önskas och därmed uppnå klimatmålen. Vi som elnätsbolag ser det som ett oerhört viktigt ansvar att stötta, möjliggöra och vara med och bygga den laddinfrastruktur som krävs för att vi ska kunna ha en fossilfri fordonsflotta år 2045, säger Erik Johansson, projektledare för Smart laddning på Ellevio.

Vad gör Ellevio för att främja antalet laddplatser i Sverige?

1. Samverkar med politiker, städer och kommuner
Eftersom det är många parter inblandade vid laddplatsprojekt så är samverkan oerhört viktig för dess framfart. Här för Ellevio kontinuerligt tät dialog med både politiker, städer och kommuner om hur man tillsammans måste jobba för att snabbt främja möjligheten till publik laddning. Ett exempel är det nära samarbetet med Stockholms stad. Tillsammans har man utsett gator i Stockholm som lämpar sig väl för laddplatser, där det både finns utrymme och kapacitet.

Gatorna finns utmärkta på en karta och via Stockholm stads webbplats kan operatörer anmäla intresse.

2. Snabbare återkoppling på efterfrågade platser
I takt med att efterfrågan på anslutning av laddplatser ökar, så ökar även väntetiderna för att få reda på om det finns tillräcklig kapacitet i nätet eller ej. Det är en av de större utmaningar som Ellevio har. Har det inte funnits tillräckligt med kapacitet så har det dröjt ännu längre att få ett skarpt pris på vad det skulle kosta att förstärka elnätet – något som laddoperatörerna i dagsläget inte har tid att vänta på.
Om prislappen sedan visar sig vara för dyr för den efterfrågade platsen har kunden väntat i onödan. Nu erbjuder Ellevio en annan tjänst, så att man inom några veckor i stället får ett ungefärligt pris på vad det skulle kosta att förstärka elnätet för önskad effekt.

På detta sätt får kunderna en väsentligt snabbare återkoppling på om platsen för laddplatser är intressant eller ej, och detta bidrar till att utbyggnaden går snabbare. Läs mer här.

3. Rekryterar mer kompetens
Sist, men absolut inte minst: Ellevio behöver bli fler. För att korta ned handläggningstiderna så krävs det resurser och kompetens, ett behov som är tydligt i hela branschen. När vi nu är mitt i elektrifieringen av samhället, ja då handlar det om tillgång till el. När Ellevio, som ansvarar för stora delar av ryggraden i den svenska elförsörjningen, ska bygga infrastrukturen behövs det fler kunniga, kompetenta och drivna medarbetare och vi har därför startat en större nationell rekryteringskampanj.

Vill du vara med och elektrifiera Sverige? Läs mer här.

Tröga tillståndsprocesser – vi måste samverka!

Det är påtagligt att tillståndsprocesserna är alldeles för tröga, vilket bland annat Dagens industri uppmärksammade tidigare i juni.

– När en ny laddstation ska byggas så är det många tillståndsprocesser som måste genomgås. Här behöver vi bli bättre på att samverka med varandra. En energiomställning av denna dignitet kan man inte göra själv, och det är därför vi har nära samarbeten med exempelvis Stockholms stad och andra kommuner. Även fast vi har effektiviserat på många håll under de senaste åren så behöver vi förbättra oss. Jag tror att alla i branschen kan skriva under på att elbilsboomen kanske gått lite snabbare än vad vi väntade oss, men nu gäller det att hänga med och möta kundernas behov, säger Erik Johansson.