Säljstopp för den populära laddboxen Easee: Vad har hänt?

Elbil och laddning

Elsäkerhetsverket har fattat beslut om försäljningsförbud för dem populära laddboxen Easee.

Elsäkerhetsverket har beordrat säljstopp för laddboxen Easee, en laddbox som varit mycket populär bland hushållen för bland annat sin design, användarvänlighet och förmånliga pris. Vi har pratat med Joakim Andersson, partneransvarig villamarknad hos laddoperatören Eways, som ger oss en övergripande lägesbild.

Kan du ge oss en kort statusuppdatering?

Elsäkerhetsverket, som verkar under regeringen och vars främsta uppdrag är att arbeta för hög elsäkerhet, har under vintern granskat sex av de vanligaste laddboxmodellerna på marknaden, där de identifierade brister kopplat till elsäkerheten för modellerna Easee Home och Easee Charge. Bristerna resulterade i att man under mars fattade beslut om försäljningsförbud för dessa modeller. Idag finns det cirka 100 000 installerade laddboxar av de här typerna i Sverige.

Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om hur de själva motiverar beslutet.

Vad är det för brister som identifierats och som lett till försäljningsförbud?

Enligt Elsäkerhetsverket så är anledningen till försäljningsförbudet att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för. DC-skyddet ska säkerställa att jordfelsbrytaren fungerar som den ska.

DC är en förkortning som står för likström. Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk, vilket utgör en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska. Om jordfelsbrytaren inte löser ut enligt standard finns risk för brand och personskador.

Vad händer med de boxar som redan är uppsatta?

När en produkt får ett försäljningsförbud är det tillverkaren eller återförsäljaren som ska kontaktas för vidare frågor. Vi på Eways kommer i alla delar att följa Elsäkerhetsverkets beslut och riktlinjer.

Nu för vi en tät dialog med både leverantören samt Elsäkerhetsverket kring exakt vilka åtgärder som behöver vidtas på redan installerade laddboxar. När detta är helt klarlagt kommer vi återkomma till alla våra kunder som har en installerad Easee Home eller Easee Charge.

Elsäkerhetsverkets beslut kan överklagas vilket tillverkaren har meddelat att man kommer göra. Easee framhåller också att det inte ska ha inträffat några incidenter som är kopplade till de brister som Elsäkerhetsverket har påpekat. Även Elsäkerhetsverket bekräftar att det inte finns några anmälningar om incidenter som rör laddboxar från Easee.

Kan jag fortsätta ladda min bil trots försäljningsförbud?

Elsäkerhetsverket framhäver på sin hemsida att deras granskning inte har visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat. Så det enkla svaret är ja, men att du gör det med viss vaksamhet fram tills att produkten åtgärdats. Innebörden av beslutet är att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att laddboxarna blir säkra att använda.

Vad skulle ni säga är ett bra och jämförbart alternativ till Easee boxen?

Här skulle jag rekommendera Zaptec Go som en bra ersättare. Den är väldigt lik Easee Home på många punkter: prismässigt, den är liten, snygg design, laddeffekt upp till 22 kW och inbyggt 4G simkort så att den alltid är uppkopplad.

En fördel med Zaptec Go jämfört med Easee är att den har funktionen ECO-Mode, vilket innebär att laddboxen kan ställas in så att man laddar sin elbil under de timmar på dygnet då elen är som billigast. Den är uppkopplad mot Nordpol, den nordiska elhandelsbörsen, som sätter timpriserna för el varje dag.

Har du installerat en Easee laddbox via Eways och har frågor angående försäljningsstoppet så kan du kontakta Eways på 010-121 94 00.

Vi hjälper dig att skaffa laddbox

Tillsammans med Eways erbjuder vi ett brett sortiment av laddboxar med tillbehör, allt för att passa dina behov. Med laddboxarna från CTEK och Chargeamps så kan du med Ellevios app schemalägga din laddning smart, det vill säga när elpriserna är som billigast.

Läs mer och se våra erbjudanden

Ellevio Energy Solutions AB

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?