Ett av Sveriges största energiföretag

Ellevio är ett av Sveriges största energiföretag med nästan en miljon kunder. Genom smart infrastruktur för energi lägger vi grunden för det växande samhället och möjliggör omställningen till en fossilfri framtid.

Vi tryggar leveransen av el till hem, arbetsplatser och samhällsfunktioner genom långsiktigt hållbara elnät

Trygg leverans av el – idag och imorgon 

Ellevios elnätsverksamhet säkerställer en pålitlig elförsörjning och investerar för att framtidens ökade behov av el ska kunna mötas. Tillförlitligheten i våra elnät var 99,98 procent under 2022. Våra nästan en miljon kunder finns i Dalarnas, Gävleborgs, Hallands, Värmlands, Örebros, Västra Götalands och Stockholms län. Cirka 86 procent är hushåll och 14 procent är företag.

Våra elnät är nästan 80 000 kilometer långt. Ungefär två varv runt jorden alltså! Våra fyra lokalnätsområden består av sammanlagt 72 500 kilometer elnät och våra två regionnät summerar till 6 700 kilometer.

Om Sverige ska klara den energiomställning som krävs för att nå de nationella klimatmålen måste elnäten moderniseras. Det innebär att investeringar i vårt elnät är något av det viktigaste Ellevio gör. Under perioden 2017–2021 har vi investerat cirka 16 miljarder kronor i elnäten.

Energitjänster för ett hållbart samhälle

Vi vill skapa framtidens elsystem och bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi både genom att säkerställa en pålitlig elleverans och genom att erbjuda och utveckla klimatsmarta energitjänster.

För företagskunder kan det handla om att möjliggöra elektrifiering av industrier och transporter. Genom affärsområdet Ellevio Energilösningar hjälper vi verksamheter som ska ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Ellevio energilösningar utvecklar kompletta tjänster inom industrinät, energilagring, flexibilitet, och laddlösningar. Läs mer om Ellevio Energilösningar här.

För hushåll skapar vi mervärden genom bland annat lösningar för solceller, laddning av elfordon och installation av smarta elmätare. De smarta mätarna gör bland annat att fel kan upptäckas och åtgärdas snabbare och med bättre information till kunden. På sikt är målet färre och kortare avbrott. Mätarna ger också möjlighet till realtidsinformation om elanvändningen som kan användas för styrning av teknik i hemmet, exempelvis elbilsladdning och värmereglering.

Text uppdaterad: 27 juni 2022

Hjälpte den här sidan dig?