El utan avbrott till 1 miljon kunder

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tryggar leveransen av el till hem, arbetsplatser och samhällsfunktioner genom långsiktigt hållbara elnät och utveckling av ett klimatsmart energisystem. Genom våra nät strömmar el från såväl storskalig kraftproduktion som från solceller på villatak.

En trygg och avbrottsfri elförsörjning är kärnan i vårt uppdrag och tillförlitligheten i våra elnät var 99,99 procent under 2021. Våra nästan 1 miljon kunder finns i Dalarnas, Gävleborgs, Hallands, Värmlands, Örebros, Västra Götalands och Stockholms län. Cirka 86 procent är hushåll och 14 procent är företag.

Våra elnät är sammanlagt 79 200 kilometer långt. Det motsvarar nästan två varv runt jorden. Vi har fyra lokalnätsområden (sammanlagt 72 500 kilometer) och två regionnät (sammanlagt 6 700 kilometer).

Energitjänster och investeringar för framtiden

Vi vill skapa framtidens elsystem och bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi först och främst genom att säkerställa en pålitlig elleverans, men även genom att erbjuda och utveckla klimatsmarta energitjänster. För företagskunder kan det handla om att möjliggöra elektrifiering av industrier och transporter. För hushåll skapar vi mervärden genom bland annat smarta elmätare och lösningar för installation av solceller och laddning av elfordon.

Om Sverige ska klara den energiomställning som krävs för att nå de nationella klimatmålen måste elnäten moderniseras. Det innebär att investeringar i vårt elnät är något av det viktigaste Ellevio gör. Under perioden 2017–2021 har vi investerat cirka 16 miljarder kronor i elnäten.

Robustare elnät med smarta elmätare

I framtidens smarta elnät kan vi samla in, förmedla, lagra och analysera information från tusentals mätpunkter. De smarta mätare som vi installerar ger oss mer information och bättre överblick över tillståndet i elnätet. Det gör att fel kan upptäckas och åtgärdas snabbare och med bättre information till kunden. På sikt är målet färre och kortare avbrott. Den dag kunden vill ansluta solceller så är mätaren förberedd för det. De smarta elmätarna ger också möjlighet till realtidsinformation om elanvändningen vilket kan användas för smart styrning av teknik i hemmet, exempelvis elbilsladdning och värmereglering. Läs mer om elmäatarbyten här.

Text uppdaterad: 27 juni 2022

Hjälpte den här sidan dig?