Elnätsrapporten

Sverige är på väg in i en gigantisk elektrifieringsvåg, pådriven av klimatkrisen och en industri och transportsektor i förändring. I Elnätsrapporten, genomförd av teknikkonsultföretaget Sweco på uppdrag av Ellevio, kartläggs utvecklingen de kommande 20 åren när det gäller elanvändning, elektrifiering och elproduktion.

Hur stora är behoven av elnätsinvesteringar, hur mycket el kommer Sverige behöva och vad måste göras för att förverkliga alla mål, behov och satsningar? Svaren får du i Elnätsrapporten.

Med rapporterna vill vi ge en bild av investeringsbehovet i det svenska kraftsystemet till 2045 samt bidra till kunskap om hur elanvändning, effektbehov och elproduktionen förväntas utvecklas.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?