Elnätsrapporten

Sverige är på väg in i en gigantisk elektrifieringsvåg, pådriven av klimatkrisen och en industri och transportsektor i förändring. I Elnätsrapporten, genomförd av teknikkonsultföretaget Sweco på uppdrag av Ellevio, kartläggs utvecklingen de kommande 20 åren när det gäller elanvändning, elektrifiering och elproduktion.

Hur stora är behoven av elnätsinvesteringar, hur mycket el kommer Sverige behöva och vad måste göras för att förverkliga alla mål, behov och satsningar? Svaren får du i Elnätsrapporten.

Med rapporterna vill vi ge en bild av investeringsbehovet i det svenska kraftsystemet till 2045 samt bidra till kunskap om hur elanvändning, effektbehov och elproduktionen förväntas utvecklas.

Elnätsrapporten 2023

Kraftfull ökning av elanvändningen i Sverige de närmsta 20 åren

Omställningen till ett fossilfritt Sverige innebär en dramatisk ökning av efterfrågan på el över hela landet. I rapporten kartläggs hur elanvändningen kommer att öka i Sveriges regioner, vilka verksamheter som driver ökningen och var ny elproduktion kommer byggas.

Elnätsrapporten 2022

Vad kostar framtidens elnät?

Ellevio har tillsammans med företaget Sweco tagit fram scenarier över behovet av framtida investeringar i elnäten till följd av en kraftigt ökad elförbrukning. Vi har även tittat på vad det är som kommer att kräva mer el, var i landet investeringarna behöver göras, och när i tid.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?