Så besiktas elnätet

Elnäten utsätts ständigt för prövningar genom väder, vind och växtlighet. Vi gör därför regelbundet besiktningar med hjälp av drönare och helikopter för att besiktiga våra kraftledningar.

elnät i helikopterperspektiv

Varför flyger vi?

Genom flygningarna får vi viktig information som gör att vi kan upptäcka fel och bedöma eventuella risker som kan orsaka strömavbrott. Tack vare flygningarna kan vi åtgärda fel i tid.

Aktuella besiktningar

Nu pågår vår årliga besiktning av elnätet i fält som omfattar luftledningsnätet i:

 • Halland
 • Västra Götaland
 • Orust/Tjörn
 • Norra Bohuslän
 • Hälsingland
 • Dalarna
 • Ekerö (v 32)

Besiktningen sker med drönare och genomförs av företaget Airpelago på uppdrag av Ellevio.

Arbetet pågår fram till hösten 2024.

Under augusti och september kommer vi att laserskanna kraftledningar i:

 • Gävleborg
 • Dalarna
 • Värmland
 • Örebro
 • Västra Götaland
 • Halland

Arbetet avser delar av regionnätet, det vill säga de stora ledningar som går mellan större fördelningsstationer. Vi kommer att flyga på relativt hög höjd utmed ledningarna i jämförelse med vid normal flygning för driftbesiktning.

Varför flyger vi?

Elnätet utsätts för prövningar av väder och vind och vegetationen växer i ledningsgatorna. Vi utför regelbundet laserskanning för att besiktiga våra stora kraftledningar. Med laserskanning får vi en god överblick och kan upptäcka fel och prognosticera risker. Tack vare flygningarna kan vi åtgärda fel innan de orsakar strömavbrott för dig som kund.

Varje morgon informerar vi via de lokala P4-stationerna om dagens flygningar.

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta:
Nils Mitsell
073-2009731
nils.mitsell@ellevio.se

Vanliga frågor och svar

 • Vi genomför kontinuerligt besiktningar av vårt elnät då elnäten utsätts av prövningar av väder och vind, vissa besiktningar sker via helikopter vilket innebär att vi flyger på låg höjd utmed ledningarna. Genom att flyga med helikopter kan vi snabbt få en överblick och därmed upptäcka fel som vi inte kan se från marken.

  Då helikopterflygningarna sker på låg höjd kan detta störa djur.

  Du hittar mer information och kan läsa om våra aktuella besiktningar på vår hemsida

 • Vi arbetar ständigt med att förnya och förbättra elnätet, vi genomför därför ett stort antal projekt varje år. Du hittar mer information och kan läsa om våra projekt och vad vi gör i just ditt område.

 • Ellevio försöker bygga ett så säkert elnät som möjligt, men det är ändå känsligt för åska. Vi får dagligen prognoser från SMHI där vi kan se i vilken riktning åskvädret rör sig och när det kan vara slut. Med hjälp av prognoser kan vi förbereda oss och vår personalstyrka för att kunna ta hand om eventuella skador. Våra större ställverk har åskskydd, men om ett blixtnedslag träffar ett ställverk kan elförsörjningen ändå påverkas.

  Vad ska jag som kund göra?

  • Dra ut kontakter till TV, router, telefon, antennkablar samt kablar till datorn.
  • Undvik att bada, dushca eller spola vatten i kranar - vattenledningar kan leda ström.
  • Tala inte i telefon som är ansluten till det fasta telenätet och undvik att sitta nära en tv-apparat.
  • Vistas inte på öppna fält, undvik sjöar och andra vattendrag - vatten kan leda ström.
  • Vistas inte under höga föremål som till exempel träd, stolpar och flaggstänger.

  Eget ansvar som kund

  Åsknedslag är inte bara farligt för elektronik och elektriska apparater, utan kan också orsaka brand och personskada. Om det åskar mycket där du bor eller om din bostad är ansluten till en luftledning kan det vara klokt att låta installera ett åskskydd. Prata med ditt försäkringsbolag och anlita alltid en elinstallatör som hjälper dig med rådgivning och installation. Vissa försäkringsbolag ger dig bättre villkor om du har åskskydd.

  Tips på vad du ska ha hemma

  Ifall blixten slår ner och strömmen går kan du behöva ha tillgång till följande saker:

  • Brandvarnare
  • Brandsläckare
  • Säkringar
  • Ljus och tändstickor
  • Batteridriven radio
  • Ficklampa

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?