Så besiktas elnätet

Elnäten utsätts ständigt för prövningar genom väder, vind och växtlighet. Vi gör därför regelbundet besiktningar med hjälp av drönare och helikopter för att besiktiga våra kraftledningar.

elnät

Varför flyger vi?

Genom flygningarna får vi viktig information som gör att vi kan upptäcka fel och bedöma eventuella risker som kan orsaka strömavbrott. Tack vare flygningarna kan vi åtgärda fel i tid.

För att få så bra koll som möjligt flyger vi relativt lågt över elledningarna. Djur i hagar kan störas av flygningarna. Vi försöker så långt som möjligt ta hänsyn till djuren, men det är bra om du som ägare har möjlighet att flytta dina djur under perioden som vi flyger.

När besiktningarna utförs med helikopter informerar vi de lokala P4-kanalerna om dagens flygningar. Vi gör också inlägg på Facebook i de områden som påverkas.

Aktuella besiktningar

Nu pågår vår årliga besiktning av elnätet i fält som omfattar luftledningsnätet i:

 • Halland
 • Västra Götaland
 • Orust/Tjörn
 • Norra Bohuslän
 • Hälsingland
 • Dalarna

Besiktningen sker med drönare och genomförs av företaget Airpilago på uppdrag av Ellevio.

Arbetet pågår fram till hösten 2024.

Helikoptertoppning av kantträd

Helikoptertoppning av kantträd är en arbetsmetod som blir allt vanligare för att underhålla ledningsgator längs kraftledningar. Dessa arbeten utförs oftast under perioden oktober–mars varje år. Vid toppning med helikopter informeras markägarna i förväg via brev och vi informerar varje morgon de lokala P4-kanalerna om dagens flygningar.

Vanliga frågor och svar

 • Vi arbetar ständigt med att förnya och förbättra elnätet, vi genomför därför ett stort antal projekt varje år. Du hittar mer information och kan läsa om våra projekt och vad vi gör i just ditt område.

 • Vi genomför kontinuerligt besiktningar av vårt elnät då elnäten utsätts av prövningar av väder och vind, vissa besiktningar sker via helikopter vilket innebär att vi flyger på låg höjd utmed ledningarna. Genom att flyga med helikopter kan vi snabbt få en överblick och därmed upptäcka fel som vi inte kan se från marken.

  Då helikopterflygningarna sker på låg höjd kan detta störa djur.

  Du hittar mer information och kan läsa om våra aktuella besiktningar på vår hemsida

 • Ellevio försöker bygga ett så säkert elnät som möjligt, men det är ändå känsligt för åska. Vi får dagligen prognoser från SMHI där vi kan se i vilken riktning åskvädret rör sig och när det kan vara slut. Med hjälp av prognoser kan vi förbereda oss och vår personalstyrka för att kunna ta hand om eventuella skador. Våra större ställverk har åskskydd, men om ett blixtnedslag träffar ett ställverk kan elförsörjningen ändå påverkas.

  Vad ska jag som kund göra?

  • Dra ut kontakter till TV, router, telefon, antennkablar samt kablar till datorn.
  • Undvik att bada, dushca eller spola vatten i kranar - vattenledningar kan leda ström.
  • Tala inte i telefon som är ansluten till det fasta telenätet och undvik att sitta nära en tv-apparat.
  • Vistas inte på öppna fält, undvik sjöar och andra vattendrag - vatten kan leda ström.
  • Vistas inte under höga föremål som till exempel träd, stolpar och flaggstänger.

  Eget ansvar som kund

  Åsknedslag är inte bara farligt för elektronik och elektriska apparater, utan kan också orsaka brand och personskada. Om det åskar mycket där du bor eller om din bostad är ansluten till en luftledning kan det vara klokt att låta installera ett åskskydd. Prata med ditt försäkringsbolag och anlita alltid en elinstallatör som hjälper dig med rådgivning och installation. Vissa försäkringsbolag ger dig bättre villkor om du har åskskydd.

  Tips på vad du ska ha hemma

  Ifall blixten slår ner och strömmen går kan du behöva ha tillgång till följande saker:

  • Brandvarnare
  • Brandsläckare
  • Säkringar
  • Ljus och tändstickor
  • Batteridriven radio
  • Ficklampa
 • Om du upptäcker klotter på ett kabelskåp, en nätstation eller någon annan anläggning som Ellevio äger så beror det på var i landet du befinner dig gällande var du anmäler detta.

  För klotter som upptäcks i Stockholm (city, söderort eller västerort) ber vi dig kontakta Color Off som Ellevio har avtal med gällande klottersanering. Du når dem enklast via e-post info@coloroff.se men även via telefonnummer 08-605 50 20. Skicka med bilder på det klotter du upptäckt så att Color off kan göra en bedömning av ärendet.

  För klotter som upptäcks i Täby ber vi dig kontakta Täby Kommun som själva är ansvariga för att sanera klotter, du når dem på telefonnummer 08-555 594 45.

  För klotter som upptäcks på Lidingö ber vi dig kontakta Lidingö Stad som själva är ansvariga för att sanera klotter, du når dem på telefonnummer 08-731 33 03.

  För övriga områden där Ellevio är elnätsägare ber vi dig kontakta vår kundservice, använd gärna vårt kontaktformulär och skicka med bilder på det klotter du upptäckt.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?