Historien om Ellevio

Varumärket Ellevio föddes 2015, men vårt företag har funnits mycket längre än så. Ja, historien tar faktiskt sin början redan på 1600-talet, när vattenkraften började användas i svenska bruksorter.

historia_840x420.png
Ställverket Värtan i Hjorthagen i Stockholm. Som det såg ut en gång.

När vattenkraften började användas för att effektivisera arbetet i Sveriges bruksorter föddes också den verksamhet som har utvecklats till dagens Ellevio. Det började vid Uddeholms Bruk 1668 och har sedan vuxit genom bland annat Billeruds Bruk, Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors och Stockholm Energi.

Kolonilotter vid ställverket.
Kolonilotter vid ett ställverk i Stockholm.

2023

 • Den nya 12 kilometer långa "motorvägen för el" mellan Beckomberga och Bredäng invigs i Stockholm. Nya elkablar har grävts ner i
  marken och lagts på botten av Mälaren.
 • Det fleråriga arbetet med att installera andra generationens smarta elmätars hos alla kunder avslutas.
 • Koncernen etablerar sig i Norrbotten när Ellevio Holding 1 AB förvärvar Markbygden Net.
 • Elnätsrapporten 2023, som tagits fram av Sweco på uppdrag av Ellevio, uppskattar behoven av elnätsinvesteringar till nästan en miljard kronor fram till 2045. Elanvändningen i Sverige väntas samtidigt mer än fördubblas.

2022

 • Ellevio får en ny ägare när den svenska pensionsförvaltaren AMF förvärvar 12,5 procent av aktierna från Första AP-fonden.

 • Affärsområdet Ellevio Energilösningar lanseras för att hjälpa företag att ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Verksamheten omfattas inte av elnätsregleringen och drivs av Ellevio Energy Solutions AB.

2021

 • Vi köper Edbsyns Elverk och får omkring 4 000 nya elnätskunder.
 • Ombyggnationen av ställverket Värtan i Hjorthagen, Stockholm inleds. Projektet, som ska vara klart 2026, är det största och mest komplexa stationsprojekt som Ellevio hittills genomfört.
 • Ellevio får tre fina utmärkelser som arbetsgivare; priset som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare från Nyckeltalsinstitutet, Håll Nollans arbetsmiljöpris för vårt säkerhetsarbete och utmärkelsen Karriärföretag, av Karriärföretagen.

2020

 • Vi köper Hamra Besparingsskog elnät och får omkring 500 nya kunder.
 • Vi inleder vårt största projekt hittills; att bygga om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng i Stockholm för att förstärka och modernisera elnätet för att möta framtidens elbehov.

2019

Vi lanserar en ny modell för att kunna bygga fler laddstolpar. Nu blir det enklare, snabbare och billigare att ansluta laddstolpar till elnätet.

2018

 • Vi ansluter oss, som första energiföretag, till byggnadsbranschens säkerhetsinitiativ Håll Nollan. Initiativet har en tydlig målsättning om att få ner antalet arbetsplatsolyckor på byggplatser, ett mål som går hand i hand med våra mål och vision.
 • Vi skriver avtal med GodEl som blir anvisad elhandlare för våra flyttkunder. Samarbetet innebär bland annat att kunderna erbjuds ett av marknadens bästa priser på miljömärkt el.

2017

Vi köper Elverket Vallentuna och får därmed omkring 14 500 nya kunder och ett antal nya kollegor i september 2018.

2016

Vi förvärvar Nynäshamn Energi som under 2017 integreras i vår verksamhet.

2015

Fortum säljer elnätsverksamheten i Sverige till ett konsortium bestående av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden samt OMERS Infrastructure, före detta Borealis Infrastructure Management Inc. Det nya bolaget får namnet Ellevio.

2002

Fortum förvärvar resterande 50 procent av Birka Energi, förutom en del av värmerörelsen som Stockholms Stad fortfarande är delägare i.

2000

Stora Ensos krafttillgångar i Sverige och Finland och bolagets regionnät i Sverige förvärvas. Regionnätet förvärvas av Birka Nät medan krafttillgångarna förvärvas direkt av Fortum.

1998

Birka Energi bildas genom samgående mellan Stockholm Energi och Gullspångs Kraft. Det nya företaget ägs till hälften av Stockholms stad och Fortum.

1996

IVO (Imatran Voima Oy) förvärvar hela AGAs aktiepost och därefter resterande aktier i Gullspångs Kraft. Samma år förvärvar Gullspångs Kraft bolaget Skandinaviska Elverk.

1992

Fusionen mellan Uddeholms Kraft och Gullspångs Kraft genomförs. Företaget förvärvar detta år även AB Hälsingekraft och Stora Krafts distributionsrörelse, vilket resulterar i en aktiepost i Härjeåns Kraft genom Stora Kraft.

1987

Uddeholmskoncernen övergår till AGA. Dotterbolaget Värmlandsenergi byter namn till Uddeholms Kraft och övertar det gamla Uddeholmsbolagets organisationsnummer.

1982

Billerud och Uddeholm slår ihop sina kraftdivisioner i det gemensamägda bolaget Värmlandsenergi med huvudkontor i Karlstad.

1981

Gullspångs Kraft börsintroduceras.

1951

Värmlands Ledningsaktiebolag, senare kallat Värmlandskraft bildas. Delägare var Billerud, Rottneros, Karlstad, Mölnbacka-Trysil, Sundhagsfors och Uddeholm. Idén är att samordna delägarnas produktion och kraftöverföring.

1918

Gullspång köper aktiemajoriteten i Örebro Elektriska AB. Det dröjer till 1963 innan Gullspång-Munkfors och Örebro Elektriska fusionerades och namnändrades till Gullspångs Kraftaktiebolag.

1906

Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors bildas av John Hedin. Bolagets säte fanns i Mariestad och dess första kontor i Lidköping.

1902

Aktiebolaget Skandinaviska Elverk bildas för att driva de elverk som ägdes av ASEA i mellan- och sydsvenska städer.

1892

Stockholms stads första elektricitetsverk bildas, som ett dotterbolag till Gasverket.

1883

Billeruds Aktiebolag grundas med syfte att framställa pappersmassa vid en sulfitfabrik i Säffle.

1873

AB Mölnbacka-Trysil bildas genom en sammanslagning av Mölnbacka Bruk och Trysils Skogsbolag.

1852

“Gaslysnings-Aktiebolaget” i Stockholm bildas.

1724

Bengt Gustaf Geijer grundar bolaget Uddeholms Bruk.

1668

Harald Pose och Johan Carlström anlägger en hammare och hytta för förädling av bergmalm vid Stjernfors, norr om samhället Uddeholm vid Uvån, där vattenkraft började användas för järnhanteringen.

Vad betyder Ellevio?

Namnet Ellevio går att tolka på flera sätt. Den främsta betydelsen är en komination av orden "el" och "leverans". Namnet är också en ordlek med "vi lever med el".

Vi vill att namnet och hela vårt varumärke och visuella identitet ska uppfattas som varmt, positivt, närvarande, pålitligt och samtidigt nytänkande.

Information från: Ellevio, 

sidan uppdaterad 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?