Ellevio Energy Solutions

Vi tar helhetsansvaret för er elanläggning och ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Power-as-a-Service

Vår tjänst innebär att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet medan vi gör det vi gör bäst – att designa, bygga, äga, optimera och underhålla elintensiva anläggningar åt våra kunder över tid. Ni får en framtidsanpassad verksamhet med skräddarsydda lösningar efter era behov.

En tjänst - tre lösningar:

Industrilösningar

Vi tar ansvar för er befintliga eller nya elanläggning, där vi som experter levererar elanläggningens funktion som en tjänst anpassad efter era behov.

Batterilösningar

Vi designar, bygger, äger och optimerar batterilösningar utifrån era behov. Ni kan bli en del av marknaden för stödtjänster i elsystemet, samtidigt som batteriet kan optimera er elanvändning.

Laddlösningar

Vi designar, bygger och äger en optimerad laddlösning inklusive elanläggningar med marknadens bästa serviceavtal. Lösningarna är alltid anpassade utifrån era behov, oavsett om det är på land, vatten eller i luften.

Vi levererar en tjänst där vi tar totalansvaret för elanläggningens funktion åt er över tid. Det gör att ni får:

  • En framtidssäkrad lösning helt anpassad efter er verksamhet, utan att ni behöver ta ansvar för varken design, optimering, ägande eller drift av er elanläggning
  • Ni frigör resurser och kapital till er kärnverksamhet
  • Delegerar den dagliga driften till oss, vilket bland annat omfattar elsäkerhetsansvaret

En batterilösning kan:

  • Reducera effektopparna för att optimera storleken på ert abonnemang och minska nättarifferna

  • Optimera användningen av egenproducerad el

  • Möjliggöra för er att köpa energi när den är billig, använda eller sälja när den är dyr

  • Fungera som reservkraft

  • Möjliggöra deltagande på Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader, samt potentiella lokala kapacitetsmarknader

Vår personal har inte bara god förståelse för er verksamhet, utan även expertkunskap inom det alltmer komplexa energilandskapet. 

Med vår kompetens kan ni fokusera på er kärnverksamhet medan vi gör det vi gör bäst – att skapa förutsättningar för elektrifiering genom att bland annat äga, optimera och underhålla elintensiva anläggningar åt våra kunder över tid.

Exempel på kunder

En transport- och logistikfirma har en ambitiös elektrifieringsresa där de tar sikte på 100 procent fossilfrihet, vilket kräver stora investeringar. Ellevio Energy Solutions levererar, efter analys av kundens behov, en lösning där EES både utformar, bygger, äger och driftar ett 1 MW batteri och tillhörande nätlösning åt kunden, som i sin tur kan fokusera på att utveckla sin affär. 

Inledningsvis använder kunden batteritjänsten för att bli en del av marknaden för stödtjänster till elsystemet som bevarar den så viktiga balansen i näten. På sikt får batteriet även en nyckelroll i kundens väg mot elektrifierade, fossilfria transporter.

Frigjort kapital och skräddarsydd lösning

Kunden ville undvika omfattande initiala kapitalinvesteringar samtidigt som de behövde en lösning anpassad efter deras behov. Genom vår affärsmodell Power-as-a-Service behöver de inte avsätta kapital för batteriinvesteringen.

Expertis och anpassning till framtida behov

I takt med marknadens utveckling och en snabbt växande flotta av elektrifierade fordon blir det avgörande för kunden med en partner som förstår kundens nuvarande och framtida behov. I det aktuella kundcaset hade kunden ingen erfarenhet av batteriinvesteringar och saknade högspänningskompetens och insåg snabbt att Ellevio kunde vara med och hjälpa dem på sin elektrifieringsresa.

Logistiksektorn - En marknad i förändring

Elektrifieringen av transportsektorn går framåt med stormsteg och Sverige har nu över 500 000 elektrifierade fordon och 40 000 publika laddstolpar. För att hantera den ökade efterfrågan på elektrifierade transporter kommer helt ny infrastruktur behöva designas, byggas och ägas. Logistikföretag men tyngre transporter kommer i snabbare takt behöva ställa om till elektrifierade fordon.

Ellevio Energy Solutions skräddarsyr lösningar för aktörer inom logistik och transport där batterier kommer vara en central del av dagens och framtidens energisystem. Det är nu omställningen sker, tveka inte att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa även er.

Kontakta oss

Daniel Forslöw: 073-077 23 97 Peter Hellberg: 072-201 69 43

Nyfiken på vad Ellevio Energy Solutions kan göra för er?

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Tack för visat intresse. Vi kontaktar dig inom kort! 

Information från

Ellevio Energy Solutions