Redo för solceller? 5 steg för en trygg installation

Solceller

En solcellsanläggning ska leverera din el under flera decennier framöver. Det är viktigt att göra sin hemläxa – för att säkerställa att solcellsinstallationen genomförs korrekt och säkert. Här kommer fem goda råd på vägen.

 1.  Välj en leverantör med hög kvalitet

  För att bli en lönsam investering ska din solcellsanläggning fungera i många år framöver. Hitta en leverantör som kan ge dig en säker, hållbar och skräddarsydd lösning. Kontakta flera leverantörer och jämför offerter. Det är ofta klokt att tänka på kvalitet och lång hållbarhet snarare än bara lägst pris – din anläggning ska kunna leverera el i upp till 30 år.

  Se till att leverantören har inkluderat kostnader för en trygg och säker arbetsmiljö och att de säkerställer god kvalitet i utförandet. Kommunernas energi- och klimatrådgivare kan ge råd i processen, och på Energimyndighetens solelportal finns goda råd och mallar. Och du, kom ihåg att alltid ta referenser.
 2.  Se över taket

  När man börjar fundera på solceller är det ett naturligt tillfälle att även se över sitt tak. Eftersom solcellernas livslängd ofta är över 30 år måste taket hålla minst lika länge.

  Om du tror att du kommer behöva byta tak inom solpanelernas livstid kan du överväga att göra det i samband med solcellsinstallationen. Då kan byggställningar och annan utrustning ofta användas både för takrenoveringen och för installation av solcellspanelerna.

  LÄS ÄVEN: Ny forskning: AI-teknik gör solpaneler mer effektiva
 3.  Se över säkringen 

  Vilken storlek du kan ha på din solcellsanläggning och hur mycket el du kommer att kunna producera påverkas av vilken storlek din säkring har. Om du vill producera mer el än din säkring tillåter kan du behöva byta storlek på din mätarsäkring. Diskutera dina förutsättningar med en solcellsleverantör när du planerar din nya anläggning.

  LÄS ÄVEN: Byta säkring när du installerar solceller? Ellevio reder ut!
 4.  Anlita montörer som är certifierade medlemmar i Svensk Solenergi 

  Den stora efterfrågan på solcellsinstallationer har lett till att det finns en stor mängd aktörer i branschen, tyvärr även mindre seriösa. För att förenkla för den enskilda konsumenten att välja installatör har branschorganisationen Svensk Solenergi tagit fram en certifiering. På deras webb kan du söka bland medlemmar med certifierade montörer som har stor erfarenhet av solcellsinstallationer.

  Själva elinstallationen måste utföras av ett företag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen elproduktionsanläggningar. Fråga vem som står för elinstallationsarbetet om du anlitar en helhetsleverantör.

  LÄS ÄVEN: ”Vi vill kunna bestämma själva när vi ska köpa el”
 5. Håll koll på dokumentation och kontroller 

  Som anläggningsinnehavare är det ytterst ditt ansvar att solcellsanläggningen är säker. I samband med att installationen är färdig måste installatören kontrollera säkerheten för anläggningen. Var noga med att kontrollen ingår i den slutdokumentation som installatören lämnar till dig. Även elinstallatören ska genomföra en kontroll av arbetet, som du kan be att få dokumentation från.

  Du kan även välja att anlita en opartisk besiktningsperson innan anläggningen tas i bruk och du betalar slutfakturan. Hos Svensk Solenergi finns en lista på besiktningspersoner med stor erfarenhet av solcellsanläggningar.

Intresserad av solceller?

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?