Viktiga signaler för framtidens elförsörjning – men alltför lite resurser

Pressmeddelanden

De senaste åren har den svenska elnätinfrastrukturen kastats in i centrum av den energi- och klimatpolitiska debatten. Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio, ett av Sveriges största elnätsföretag, kommenterar regeringens förslag för förverkligandet av den svenska klimatomställningen i budgetpropositionen för 2022.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?