Edsbyns Elverk säljs till Ellevio

Pressmeddelanden

I går den 3 november fattade en extra bolagsstämma i AB Edsbyns Elverk alla nödvändiga beslut för att koncernen ska kunna säljas till Ellevio. Dessutom har ägare till över 90 procent av aktierna tackat ja till Ellevios erbjudande. Det innebär att Ellevio inleder en inlösenprocess för resterande aktier.

För att försäljningen till Ellevio skulle kunna fullföljas behövde fler villkor än aktieägarnas accept uppfyllas; bland annat att hembud för A-aktier tas bort. Dessa beslut fattades med stor majoritet på stämman den 3 november. Det betyder att Ellevios köp av Edsbyns Elverk kommer att genomföras.

- Det känns verkligen bra att vi nu är ännu ett steg närmare att få införliva Edsbyns Elverks nät i vår verksamhet. Ellevio kommer inom kort att börja med integrationen och jobba för att övergången ska bli smidig och sömlös för både personal och kunder, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Förlängd period för accept

Ellevio är måna om att även de aktieägare som ännu inte har valt att acceptera erbjudandet får möjlighet att göra det. Av detta skäl ger Ellevio kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet fram till och med fredagen den 19 november klockan 17.00. Pris per aktie och beräknad utbetalning av vederlag är desamma som tidigare.

Ellevio kommer inte att skicka ut nya anmälningssedlar och uppmanar aktieägare som vill acceptera erbjudandet att använda tidigare utskickade anmälningssedel och svarskuvert, eller ladda ner och skriva ut ny anmälningssedel från www.ellevio.se/bud-Edsbyns-Elverk.

Fakta om Ellevios bud

  • Omfattar hela koncernen och köpeskillingen är satt till 385 miljoner kronor
  • Innebär ersättning om 2 111 kronor per aktie
  • Motsvarar en premie om 51 procent över senaste stängningskursen
  • Ägare till över 90 procent av aktierna har redan tackat ja och extra bolagsstämma har röstat för affären
  • Ägare som inte tacka ja än kan göra det fram till den 19 november klockan 17.00. Därefter startar inlösenprocess

För mer information:

Jesper Liveröd, presschef, 070-929 96 23

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?