Kommentar om utfallet vid Upplands Energis årsstämma

Pressmeddelanden

Vid dagens årsstämma i Upplands Energi röstade medlemmarna emot att ge Ellevio möjligheten att analysera bolaget för att kunna ta fram ett konkret bud.

Ellevios vd Johan Lindehag kommenterar utfallet:

- Vi beklagar att stämman inte röstade för att ge oss möjlighet att fortsätta undersöka förutsättningarna för ett framtida köp av Upplands Energi. Om intresse skulle uppstå längre fram så tar vi gärna upp dialogen igen.

- Sverige är mitt inne i en omfattande energiomställning, och morgondagens elsystem kommer inte se ut som gårdagens. De kommande tjugo åren kommer elsystemet digitaliseras, energiproduktionen kommer från fler och mer väderberoende energikällor, och vi kommer använda dubbelt så mycket el som vi gör idag. Allt detta kräver massiva satsningar på infrastrukturen som tryggar elförsörjningen – inte minst i Uppland.

Satsar långsiktigt

- Ellevio satsar långsiktigt, och vi är övertygade om att Upplands Energis kunder skulle gynnas av att deras elnät blev en del av vårt omfattande investerings- och moderniseringsprogram.

- De senaste månadernas alltmer osäkra geopolitiska läge kräver också en ökande grad av säkerhetsskydd, vilket hanteras med god beredskap och kompetens inom en stor organisation som Ellevio.

Kontakt för media

Jesper Liveröd
Presschef Ellevio
070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt
020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?