Ellevio AB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Pressmeddelanden

Ellevio AB (publ) har idag publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2021. Dokumentet innehåller även Ellevios hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på Ellevios webbplats www.ellevio.se

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari–31 december 2021.

Mer information

Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication
+46 709 71 12 40, sarah.ostberg@ellevio.se

Anna-Karin Käck, CFO
+46 703 44 51 57, anna-karin.kack@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har nästan 600 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?