Efter prissänkning: Ellevio placerar sig rekordbra i Nils Holgersson-rapporten

Pressmeddelanden

Som ett resultat av kraftfulla prissänkningar sjunker Ellevio från plats 37 till plats 21 bland de 128 elnätsföretag som jämförs i årets Nils Holgersson-rapport (https://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2024/el-2024/). Därmed landar Ellevio bland företagen med de lägsta elnätspriserna i mätningen.

Under 2023 satsade Ellevio 3,7 miljarder kronor i för att förnya, säkra och bygga ut samhällskritisk elnätsinfrastruktur. En historiskt rekordhög siffra – som väntas dubbleras inom fem år. Sveriges elnät står inför enorma upprustningsbehov, samtidigt som kunderna idag utgör elnätsbolagens enda källa till intäkter. Enligt Elnätsrapporten förväntas Sverige använda 2,5 gånger mer el än idag år 2045. 

- Å ena sidan måste elnätsföretagen göra massiva investeringar för att klara klimatomställning och kraftigt ökande elbehov, å andra sidan får det inte ske till priset av att kunderna inte har råd att betala sina räkningar, säger David Bjurhall, ansvarig för pris- och regleringsfrågor på Ellevio. 

I färsk prisstatistik från Energimarknadsinspektionen så ligger nu Ellevio på plats 13 över landets billigaste lägenhetsabonnemang. Statistiken jämför kunder med 16A huvudsäkring och en årsförbrukning på 2 000 kWh. Ellevios kunder betalar 1 735 kronor inklusive moms, att jämföra med snittet för landet som är 2 422 kronor. 

- Vi har satsat på att jämna ut prisnivåerna så att man betalar lika mycket var man än bor, och det är mycket glädjande att vi hittat en balans som placerar oss i den lägre delen av prisspektrumet, säger David Bjurhall. 

Mer information om Ellevios prissänkning  

Om Nils Holgersson-rapporten: 
Nils Holgersson-rapporten är en årlig rapport som redovisar prisskillnader mellan samtliga svenska kommuner när det gäller kostnader för VA, fjärrvärme, avfall och el 

Som metod för undersökningen så ”flyttar” man en flerbostadsfastighet på 1 000 kvm och har 15 lägenheter till landets alla kommuner. För el är det dels ett fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år, dels hushållsel på 16A och totalt 34 500 kWh/år. Den totala kostnaden delas på 15 lägenheter och man får då fram en snittkostnad. 

Organisationerna som står bakom rapporten är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. 

Sidan uppdaterad 7 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?