Energisamarbete ska ge ny vindpark utanför Gävlekusten

Pressmeddelanden

Energibolaget Ellevio ingår ett nytt samarbete med norska Deep Wind Offshore för att utreda en bärkraftig lösning för hur Olof Skötkonung, en havsbaserad vindkraftspark 52 kilometer nordost om Gävle, kan anslutas till det svenska elnätet. Parken är tänkt att omfatta 70 vindkraftverk och har en produktionskapacitet på upp till 7,5 TWh – motsvarande länets totala elbehov.

Olof Skötkonung kommer att ligga långt ute i havsbandet och har en kapacitet på ungefär 1,5 GW. Parken är en av de större som planeras i Sverige, men blir trots det knappt synlig från land. Kraftproduktionen kommer att spela en viktig roll för att möta kraftigt ökande elbehov i både regionen och elsystemet i stort.

- Om vindparken kommer igång som planerat 2031 kan elproduktionen motsvara mellan 90 och 100 procent av Gävleborgs totala elbehov, säger Kristofer Fröjd, Strategi- & Affärsutvecklingschef på Ellevio. 

Samarbetet följer en tid av tuffa villkor för havsvindprojekt. Kostnadsökningar, långa tillståndsprocesser, högre ränteläge och finansieringskostnader har bidragit till att många projekt dras med stora osäkerheter. Av de totala kostnaderna för att bygga en havsvindpark står elnätsanslutningen för omkring 30%, och det nya samarbetet ska utröna hur Olof Skötkonung kan anslutas på ett både kostnadseffektivt, konkurrenskraftigt och samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt.  

- Havsbaserad vindkraft kommer att ta en allt större plats i den svenska energimixen. Ambitionen här är att tillsammans med Deep Wind Offshore kunna visa hur en havsvindpark i den här storleken kan anslutas till elnätet så att elproduktionen kan sörja för såväl regionens som elsystemets behov, säger Kristofer Fröjd. 

I höstas lanserade Ellevio kartläggningen Elnätsrapporten som visar hur elanvändning, elproduktion och investeringsbehov i Gävleborg utvecklas de kommande 20 åren. Siffrorna är närmast hisnande. Här konstateras att elanvändningen förväntas öka med hela 128% jämfört med idag, och den största ökningen sker redan de kommande tio åren. Det är huvudsakligen industrins omställning och nya elintensiva verksamheter som vätgasproduktion och datacenter som driver efterfrågan. Investeringsbehoven för elnätsinfrastruktur uppgår till mer än 67 miljarder kronor och därtill förväntas en kraftigt utbyggd elproduktion på nära 300%, främst vindprojekt på land och till havs.

- Olof Skötkonung kommer att spela en viktig roll i energiomställningen redan under 2030-talet och ny energi behövs så snart det är möjligt. Att samarbeta med ett ledande svenskt energibolag som Ellevio ger oss möjlighet att accelerera leveransen från våra projekt, säger Knut Vassbotn, vd på Deep Wind Offshore.

KONTAKT

Jesper Liveröd, presschef Ellevio
070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Anders Bäccman, kommunikationsansvarig Deep Wind Offshore
+46 707 86 55 69
anders.baccman@deepwindoffshore.com

Sidan uppdaterad 7 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?