”Vi vill att Stockholm ska vara ett föredöme i klimatomställningen”

Nyheter

I mars 2021 lanserades Elektrifieringspakten, med målet att elektrifiera transporterna i Stockholm. Mycket har hänt sedan dess, men fortsatta krafttag krävs för att nå målet.

Elektrifieringspakten, en pakt bestående av aktörer som vill vara med och bidra till att elektrifiera Stockholms transporter, fyller ett år. Detta uppmärksammades vid en konferens i Blå hallen den 2 maj i Stockholms stadshus. Representanter från företag, myndigheter och organisationer deltog för att diskutera hur man gemensamt kan bidra till att Stockholm når sina klimatmål.

Men vad har egentligen hänt i Elektrifieringspakten sedan den såg dagens ljus, och hur ser elektrifieringstakten i Stockholm ut? Vi pratade med fyra nyckelpersoner om deras syn på elektrifieringen av Stockholms transporter liksom elnätets roll i den.

Stockholm ska vara ledstjärnan

Huvudstaden är sedan länge ledande i ett internationellt perspektiv vad gäller satsningar för klimatet, och har sedan 1990 halverat klimatavtrycket samtidigt som staden har vuxit markant. I och med Elektrifieringspakten tar staden nya kliv i sitt arbete.

- Såväl stockholmare som vårt näringsliv ska känna tillförsikt när de investerar i elfordon, med vetskapen om att staden har en bra laddinfrastruktur som matchar behovet, säger finansborgarråd Anna König Jerlmyr.

Jerlmyr intervjuas pressträff.jpg
Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr

- Vi vill att Stockholm ska vara ett föredöme i klimatomställningen, och dessutom vara en utsläppsfri, levande stad utan buller, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad. Nu har vi i kommunstyrelsen höjt ambitionsnivån för elektrifieringen ytterligare, inte minst genom att sätta skarpa mål i höstens budget.

Mycket har hänt, men mycket återstår

- Det har hänt väldigt mycket på bara ett år, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

- Den allmänna acceptansen för elektrifieringen har blivit mycket högre och laddbara bilar är de mest eftertraktade på marknaden. Det finns ingen att övertyga längre, det är bara att rulla ut elektrifieringen. Men för att lyckas med det finns det fortfarande mycket att göra, inte minst att installera laddningsstationer. Vi på Ellevio storsatsar på detta med över 1 000 projekt i Stockholm varje år.

Just parkeringen är något som även Daniel Helldén lyfter som det område med mest utvecklingspotential.

- Stadens bolag Stockholm parkering bygger många laddplatser tillsammans med Ellevio, och vi kommer med råge klara våra mål – men den stora pucken är gatuparkeringarna, säger Daniel Helldén. Utmaningen just nu är att elnätet inte är tillräckligt utbyggt för att hänga med i utvecklingstakten, men om vi fortsätter samverka i Elektrifieringspakten är jag övertygad om att vi kommer klara av det.

- Precis som Daniel säger är det helt avgörande för omställningen att det finns kapacitet i elnäten, fortsätter Anna König Jerlmyr.

- Parallellt med omställningen av transportsektorn växer staden med fler människor, bostäder och ny infrastruktur. Effektbehovet kommer därmed att öka betydligt de kommande åren. För att vi ska klara den gröna omställningen och Stockholms tillväxt behöver vi säkerställa en grön och pålitlig el. Det är en fråga som vi behöver jobba mer med de kommande åren.

Kapacitetsbristen sätter käppar i det eldrivna hjulet

Bristen på kapacitet som råder i Stockholm är onekligen en flaskhals som måste lösas för att kunna ro elektrifieringen i hamn. Själva situationen beror på att stamnätet inte kan leverera det effektbehov som ett växande Stockholm behöver. Men genom innovationens kraft, nya typer av samarbeten samt nya lösningar finns det trots allt möjligheter att kunna hantera den utmanande situationen vi har i närtid.

- För att verkligen säkerställa att elen kommer fram till våra elfordon måste vi fortsätta våga innovera och testa nya angreppssätt, säger Kristofer Fröjd, strategi och affärsutvecklingschef på Ellevio.

- Till exempel har vi initierat flexibilitetsmarknaden sthlmflex tillsammans med Vattenfall och Svenska kraftnät. Vi testar även så kallade styrbara laddgator, flexibla abonnemang och arbetar med att ta fram andra typer av flexibilitets- och energilagringslösningar, fortsätter Kristofer Fröjd.

- För att lösa den situationen vi är i idag samt att kunna hantera morgondagens energisystem behöver vi flera typer av verktyg i vår verktygslåda samt samarbeten mellan olika aktörer. Även om det finns många utmaningar så är jag är optimist, vi kommer att lösa detta!

En skalbar modell för samarbete

Trots de framsteg som görs inom ramen för Elektrifieringspakten, kan inte en enskild stad ställa om hela transportsektorn. Anna König Jerlmyr menar att andra städer bör följa huvudstadens exempel.

- Elektrifieringspakten är en modell som lätt går att använda i andra städer, både i Sverige och Europa. Den största effekten av elektrifieringen är den minskade klimatpåverkan, men vi ska inte glömma vilka andra mervärden den ger, såsom jobb, investeringar, exportmöjligheter, bättre stadsmiljö och en attraktiv region som kan locka till sig både företag och människor, avslutar Anna König Jerlmyr.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?