Rekordintresse för ny säsong med Stockholms marknadsplats för eleffekt

Nyheter

Nu har den andra säsongen för sthlmflex öppnat, marknadsplatsen för effektflexibilitet i Stockholmsregionen. Intresset har ökat rejält – i år är över 2 100 olika resurser med och bidrar med flexibilitet till elnätet mot ersättning.

Projektet sthlmflex är ett allt viktigare inslag i utvecklingen av ett smart, modernt energisystem där fler flexibilitetsleverantörer kan delta. Till skillnad från den vanliga elhandeln, där elproducenter och elhandlare säljer el, får nu elanvändare och elproducenter, företag och hushåll möjlighet att vara flexibla med sin elanvändning eller elproduktion mot ersättning.

- Genom att köp av flexibilitetstjänster möjliggörs på en marknad på regionnivå kan både flexresurser och elnät användas mer effektivt. I år testar vi också flera olika affärsmodeller som kan bidra till att öka tillgången till flexibilitetstjänster, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

Fyller en viktig roll

- Marknadsplatsen fyller en viktig roll för att minska den ansträngda situationen med kapacitetsbrist i regionens elnät, säger Bengt Johansson, affärsutvecklare på Ellevio.

Vintern 2020/2021 testades marknadsplatsen för första gången och användes flera gånger för att stötta elnätet i ett ansträngt läge. Prognosen för den här vintern är att behovet är minst lika stort som föregående säsong. Intresset för att vara med har också ökat rejält. Totalt deltar över 2 100 olika resurser från elanvändare och elproducenter med bland annat elbilsladdare, uppvärmning av bostäder, större fastigheter och av fjärrvärmenätet.

Kall start

Vintern har redan överraskat med ovanligt tidig sträng kyla. Sedan säsongen startade har 870 MWh flexibilitetstjänster avropats.

- Flexibilitetsmarknaden behövs när flaskhalsar i elnäten uppstår. Genom att allt fler aktörer deltar med effektflexibilitet kan effekt frigöras när det blir trångt i elnätet, till exempel under kalla vinterdagar, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät.

Jämförbart med medelstor stad

Bedömningen är att marknadsplatsen kan frigöra upp till cirka 150 MW, även om inte allt kommer vara tillgängligt vid varje given tidpunkt. Det kan jämföras med effektbehovet i en mellanstor svensk stad.

Initiativet till sthlmflex togs sedan situationen med kapacitetsbrist i Storstockholms elnät blivit allt mer ansträngd. Fler bostäder, industrier, eldriven trafik och ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp gör att elförbrukningen ständigt ökar i Storstockholm. Elnätsföretagen rekordinvesterar i nya och upprustade kablar, ställverk och annan utrustning, men innan allt är färdigbyggt kan kalla vinterdagar göra att efterfrågan på el plötsligt ökar dramatiskt. Kapaciteten i elnäten riskerar då att slå i taket.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef på Ellevio 070-92 99 623
Vattenfalls pressjour, 08-739 50 10
Svenska kraftnäts presstjänst 010-475 80 10

Om sthlmflex

  • Projektet sthlmflex drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution.
  • Vintern 2021/22 deltar Ellevio, Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution som köpare.
  • På vinterns marknad deltar totalt 2 128 flexibilitetsresurser från 8 olika aktörer. Resurserna handlar om uppvärmning av villor, fastigheter och av fjärrvärmenätet, elbilsladdning, reservkraft, fastighetsstyrning samt belysning.
  • Flexibilitetsleverantörer bidrar med fria bud på upp till 57 MW. Dessutom deltar sammanlagt 33 MW elbilsladdare och värmepumpar där leverantören ännu inte bedömt sin flexibilitetsförmåga.
  • Flexibilitetsresursernas varierande tillgänglighet gör att det är osannolikt att hela flexibilitetsförmågan i marknaden är tillgänglig för avrop samma timme.
  • Utöver detta har Vattenfall Eldistribution inför denna säsong på sthlmflex-marknaden marknadsmässigt köpt tillgänglighet på 10,5 MW från två olika leverantörer samt ett ytterligare avtal på 80 MW.
  • På marknaden avropas den billigaste resursen först.
  • Vintern 2021/2022 är marknaden öppen från 30 november 2021 till 31 mars 2022. Behovet av flexibilitet bedöms vara störst under vardagar kl. 7-11 samt kl. 15-21.
  • Inom forskningsprojektet sthlmflex levereras marknadsplattformen av marknadsoperatören NODES och elnätsföretagens beslutsstöd ”SWITCH” av E.ON.
  • Marknaden omfattar hela Stockholmsregionen med totalt 26 kommuner.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?