Ellevio testar smart laddning som ökar EU:s kapacitet

Nyheter

För att öka efterfrågan på elbilar i Europa har EU startat innovationsprojektet MEISTER. I Stockholm - en av tre testbäddar i projektet - har Ellevio, Stockholms stad och InCharge utvärderat hur nya metoder för smart laddning kan bidra till att minska kapacitetsbristen i EU.

Antalet elektrifierade transporter på Europas vägar beräknas enligt det internationella energirådet IEA uppgå till 35 procent av den totala fordonsflottan 2030, vilket är en förutsättning för att EU:s länder ska kunna nå sina klimatmål. Men ännu kvarstår stora praktiska utmaningar som måste lösas – inte minst kapacitetsbrist i de europeiska elnäten.

För att kunna ge svar på hur dessa utmaningar ska lösas har EU initierat projektet MEISTER. Målet är att utvärdera nya affärsmodeller och lösningar som kan bidra till att öka efterfrågan på elektrifierade fordon i EU samt minska kostnaderna för laddning och installationen av infrastrukturen.

Berlin, Malaga och Stockholm är testbäddar

För att lyckas med sitt mål har MEISTER valt att testa olika typer av innovativa lösningar och affärsmodeller i tre europeiska städer som är ledande inom e-mobilitet: Malaga, Berlin och Stockholm. I Stockholm har projektets fokus bland annat legat på hur smart laddning av elbilar kan avlasta elnäten.

- Stockholms stad har som mål att det ska finnas 4 000 publika laddplatser till 2022, säger Mariangelina Evliati, projektledare på Stockholms stads miljöförvaltning och övergripande projektledare för MEISTER i staden.

- För att vi ska lyckas med det målet måste det bli enklare, snabbare och mer lönsamt för operatörer att ansluta laddinfrastruktur på gatumark.

image received via email

Samtidigt råder kapacitetsbrist i Stockholm, vilket är en försvårande faktor för elektrifieringen i staden.

- Vi har redan ett mycket bra samarbete med Ellevio om kapacitetsutmaningar i elektrifiering av transportsektorn i Stockholm, bland annat inom ramen för publik laddinfrastruktur och Elektrifieringspakten, säger Mariangelina Evliati.

- När vi blev tillfrågade att testa smart laddning inom MEISTER-projektet, såg vi en möjlighet att göra detta tillsammans med Ellevio och underlätta för marknaden, förklarar Mariangelina Evliati.

- Effektstyrning på publik laddning är nytt och ytterst få tester har blivit av i Europa så vi är väldigt glada över att ha provat detta i Stockholm.

Behovsstyrd effektstyrning en möjlig lösning

Det är just kapacitetsproblematiken i huvudstaden som ligger till grund för att projektet.

- Kapacitetsbristen i Stockholm är så pass utmanande att det blir svårt att elektrifiera transportsektorn om vi inte hittar innovativa lösningar för laddningen. Nu har vi tillsammans med Stockholms stad och InCharge fått möjlighet att testa en sådan lösning, säger Albin Kjellberg, affärsutvecklare på Ellevio.

I och med att det finns risk för effektbrist i Stockholm under vissa kalla vinterdagar då efterfrågan på el är hög, ville Ellevio testa hur effektstyrningen i elnätet kan göras på ett bättre sätt med hjälp av smart laddning.

- I projektet har vi fått möjlighet att framgångsrikt testa hur vi behovsstyrt kan automatisera styrningen av effekt till elbilar, berättar Albin Kjellberg.

- I praktiken innebär detta att vi från vår driftcentral i Värmland kan fördela effekten så att parkerade elbilar laddas ”långsammare” när trycket på elnätet är som högst och i stället använda elen på andra platser där den behövs mer.

Nya möjligheter

Konceptet effektstyrning är inte nytt för Stockholm, utan har tidigare testats i slutna miljöer såsom parkeringsgarage. Det som är nytt för MEISTER är att det testas på gatan, där det är mycket svårare att beräkna hur länge en elbil kommer att stå parkerad.

- Tidigare har den här typen av effektstyrning behövt göras manuellt och varit mindre finkänslig, men det här öppnar upp nya möjligheter för hur vi kan dra vårt strå till stacken för att lösa kapacitetsbristen, säger Albin Kjellberg.

Slutsatserna för kunskapsdelning

Nu ska slutsatserna från testet sammanfattas och delas med MEISTER, som i sin tur kan bidra till att sprida kunskap om smart effektstyrning till resten av EU. Men först och främst ska kunskaperna användas på hemmaplan.

- Vi kommer från och med nu att erbjuda den här lösningen till alla laddoperatörer, mot belöning, för den effekt de kan styra bort. Förhoppningsvis kan det även implementeras i andra europeiska städer med liknande problematik, säger Albin Kjellberg.

- Vi ser en stor potential i ett fortsatt samarbete med Ellevio och alla laddoperatörer i Stockholm för att ta lärdomarna av denna pilot vidare så att effektstyrning blir en fungerande lösning. Slutmålet för oss är en fossilfri stad och det enda sättet att lösa alla utmaningar som vi står inför är genom samarbete, säger Mariangelina Evliati.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?