Stora satsningar på elektrifiering av expansiva skidorter

Nyheter

Foto: Skistar

Vinter-OS, sportlov och Vasaloppets 100-årsjubileum. Det är mycket skidor i fokus nu. Även om vi människor tros ha åkt skidor i 10 000 år, kräver dagens skidanläggningar stora mängder el och ett tillförlitligt elnät för att kunna fungera.

Av Sveriges 15 största skidanläggningar ligger sju i Ellevios nätområde, de flesta i Dalarna. Det är anläggningar som kräver ett robust elnät. Alla som någon gång fastnat i en lift i 15 minusgrader vet hur förödande det kan vara för humöret. Med dagens tryck i backarna krävs också alltid konstsnö, som håller bättre för både slitage och värme än natursnö. Till det kommer förstås den el som används för att laga mat, ladda elbilen och titta på TV i fjällstugorna, och för att kunna spela elgitarr och servera Irish Coffee på after skin.

I Sälens skidsystem finns till exempel, när efterfrågan är som störst, samma effektbehov som för 20 000 eluppvärmda villor.

Förstärkta nät i Sälen och Branäs

För att möta behovet av ett tillförlitligt och allt mer nyttjat elnät har Ellevio de senaste åren satsat stort på elektrifiering i flera av skidorterna. Hösten 2021 renoverades ställverket i Sälen och gjordes dubbelt så stort i och med att en ny transformator sattes in. Tillsammans med Malungs Elnät stärktes dessutom det lokala elnätet i området, vilket minskar risken för avbrott.

I Branäs i norra Värmland genomförde Ellevio under 2020 en satsning som innebar ett nytt ställverk för 50 miljoner kronor, vilket möjliggör för skidorten att utvecklas. Elnätet som ersattes var då över 30 år, och skulle inte räcka till för skidanläggningen i framtiden, som planerar att fördubbla antalet bäddar på 10 år.

Stora satsningar i Idre

I en av Sveriges mest anrika skidorter, Idre, byggde Ellevio under 2019 om stationen som förser Idre Fjäll med el, för att förstärka kapaciteten och minska risken för avbrott. Ellevio planerar också för att bygga om och förstärka den mest centrala stationen i Idre de kommande åren. Den har idag delar som är från 60-talet då Idre Fjäll, som då hette Gränjesvålen, invigdes med två liftar och 20 stugor för uthyrning. Idag är antalet liftar 27 och stugor en bra bit över 500. I och med ombyggnationen höjs spänningen från 10 till 20 kilovolt, och kommer att förbättra kapaciteten i hela området runt Idre.

Klas Rhodiner som är områdesansvarig hos Ellevio arbetar med nätplanering säger att Ellevio förstås alltid strävar efter att förstärka elnäten där det som bäst behövs:

- Eftersom det är tidskrävande att bygga elnät är det viktigt med insyn i framtidens behov. Just fjällturismen expanderar i en snabb takt och det är viktigt att även infrastrukturen får möjlighet att hänga med i den utvecklingen. I turistdestinationer som Sälen och Idre upplever vi att detta fungerar bra tack vare goda samarbeten med myndigheter, kunder, kommuner och näringslivet.

Så mycket el krävs för en dag i backen:

Konstsnö: För att tillverka en kubikmeter snö krävs en knapp kilowattimme el. Tack vare effektiva system är den siffran betydligt lägre än för några decennier sedan.

Belysning: I en skidbacke krävs mellan 0,7 och 0,9 watt per kvadratmeter. Det innebär att en genomsnittlig skidbacke kräver ungefär 20 kilowatt när den är upplyst, vilket motsvarar ungefär 15 omgångar med tvättmaskinen.

Skidliftar: Driveffekten på ankarliftar är oftast mellan 50 och 200 kilowatt. För en stollift är motsvarande siffra mellan 200 och 1 000 kilowatt.

Sidan uppdaterad 11 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?