Stor satsning för att stärka elnätet på Ekerö

Nyheter

Vy mot Ekerö kyrka.

Under maj startar ett stort arbete med att säkra och modernisera elnätet på delar av Ekerö. Det är en av åtgärderna i en stor satsning för att komma till rätta med de strömavbrott som förekommit under en längre period.

Ellevios avbrottsstatistik vittnar om det som många på Ekerö märkt – avbrotten har varit fler här än i många andra delar av landet där Ellevio står för elnätet. Anledningarna till detta är bland annat att nätet i kommunen är gammalt. Många stolpar, kablar och kabelskåp är 50 år gamla. Dessutom är en stor del av elnätet i luftledningar, vilket innebär en större risk för strömavbrott då de påverkas av väderförhållanden.

Under maj månad startar ett stort projekt på Ekerö, som omfattar norra Munsö, Menhammar, Yttersta Rasta och Rosenhill. Totalt berör det cirka 2 000 hushåll och verksamheter. Kablar som ska ersätta dagens luftledningar kommer då att grävas ned i marken, totalt cirka 3,5 mil, samtidigt som ett flertal nätstationer byts ut.

Ett avbrottsäkrat elnät

Utöver att detta minskar risken för strömavbrott gör det också att avbrott som ändå inträffar kan åtgärdas snabbare. Dessutom ökar kapaciteten i elnätet, vilket är en förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta växa. Arbetet pågår i etapper under 2022.

– Nu satsar vi på Ekerö för att skapa ett avbrottssäkrat elnät, men också för att tillgodose de elbehov som finns i området, säger Jonas von Euler-Chelpin, chef för projekt i Stockholm. Det här är en av de större områdessatsningarna vi gör just nu, med många projekt över de närmaste fem åren. Det handlar om att vi vill känna oss trygga med att vi kan säkra leveransen till våra kunder, förnya nätet med ny teknik och även framtidssäkra det för kommande behov hos kunderna som följd av den elektrifieringen av samhället som vi ser i stort.

Projekten är omfattande

När årets projekt är klart tar andra arbeten i kommunen vid. Marina Odell är Ellevios områdesansvarig på Ekerö och berättar om hur planeringen går till inför Ellevios arbeten:

– Vi ser ständigt över hela vår elnätstruktur, tillsammans med Ekerö kommun och Ellevios driftcentral. Tillsammans med kommunen arbetar vi proaktivt och prioriterar behoven som finns, både de som är idag och de som kommer framöver. Projekten är omfattande och det är många som ska få säga sitt, vilket kan leda till längre ledtider. Dessutom finns det ju på Ekerö många naturreservat och markägare att ta hänsyn till.

På ellevio.se/ekero finns en karta över genomförda och kommande projekt på Ekerö.

– Det går inte att säga några projekt som är särskilt viktiga, utan det är helheten som tillsammans stärker vår leverans, säger Marina Odell. I stort sett samtliga hushåll på Ekerö kommer beröras av våra projekt under de närmaste tre åren.

Första steget mot ett smartare elnät

En viktig del när Ellevio nu bygger om elnätet är det samtidigt installeras smart teknik. Den ger bättre övervakning av nätet så att Ellevio och montörerna i fält kan agera snabbare vid avbrott.

– Vi placerar ut utrustning på utvalda platser i nätet när vi bygger om och skapar alternativa försörjningsvägar som kan användas för att koppla om medan vi avhjälper felet, På så sätt minimerar vi avbrottstiden för våra kunder. Det är första steget mot ett smartare elnät och ligger med i omfattningen nu när vi rustar upp nätet på Ekerö, avslutar Jonas von Euler-Chelpin.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?